W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku lub upoważniony przez niego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach w sprawach skarg, wniosków, zażaleń, odwołań i petycji w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 15:45 w Komendzie  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3.

W celu ustalenia terminu i godziny spotkania należy zgłosić się osobiście do Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku pok. 102 lub umówić się telefonicznie dzwoniąc pod nr. tel. (047) 711 70 10.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

W przypadku nieobecności Komendanta Wojewódzkiego lub upoważnionego przez niego Zastępcy w sprawach skarg, wniosków, zażaleń, odwołań i petycji przyjmuje wyznaczony Naczelnik Wydziału.  

W innych sprawach interesanci są także przyjmowani przez pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:30 do 15:30.

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z § 8 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, aby skarga mogła zostać rozpatrzona powinna ona zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji.

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (KW PSP) są przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.). Administratorem danych osobowych jest Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Białymstoku (15-062), ul. Warszawska 3.

Dane osobowe petentów, w postaci imię, nazwisko, adres do korespondencji, inne dane teleadresowe są przetwarzane w postaci papierowej i elektronicznej oraz w systemie informatycznym (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – EZD), w następujących podzbiorach:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej.

2. Rejestr przesyłek wychodzących.

3. Rejestr skarg, wniosków i anonimów.

4. Książki adresowe i wykazy danych kontaktowych.

Każda osoba kierująca korespondencję do KW PSP posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej obsługi i załatwienia sprawy w urzędzie.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2020 18:02 Tomasz Gierasimiuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 09.12.2020 11:15 Tomasz Gierasimiuk
Skargi i wnioski 2.0 09.12.2020 11:15 Tomasz Gierasimiuk
Skargi i wnioski 1.0 03.12.2020 18:02 Tomasz Gierasimiuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP