W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk w mundurze galowym.

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk urodził się 28 października 1976 r. w Częstochowie. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r. jako słuchacz – podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. W następnych latach pełnił służbę na kolejnych stanowiskach służbowych: dowódcy zastępu, starszego inspektora, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, a także zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie.

W toku pełnionej służby kierował dużymi związkami taktycznymi podczas wielu akcji ratowniczo–gaśniczych oraz ćwiczeń, wykazując się umiejętnościami organizowania, dowodzenia i osiągania zamierzonych celów. Był dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego.

 Doświadczenie zawodowe w trakcie prowadzenia dużych akcji ratowniczo–gaśniczych:
- 1997 r. usuwanie skutków powodzi we Wrocławiu,
- 2007 r. trąba powietrzna w miejscowości Huby, Adamów pod Częstochową,
- 2008 r. trąba powietrzna w Blachowni oraz Częstochowie,
- 2010 r. usuwanie skutków powodzi w Częstochowie.

Ponadto dowodzenie zdarzeniami związanymi m.in. z rozszczelnieniem autocystern oraz cystern kolejowych, odwierty na rurociągu przesyłowym PERN, katastrofa samolotu w Topolowie pod Częstochową oraz liczne duże pożary i inne zdarzenia.

Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje kończąc Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, gdzie na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym uzyskał w 2004 r. tytuł magistra. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Służbach Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończył szkolenia i kursy specjalistyczne m.in. w zakresie ratownictwa chemicznego, przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, zagrożenia radiologicznego, zagrożenia wybuchem, LPG.

Z dniem 2 lutego 2018 r. został powołany na stanowisko Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bezpośrednio podlega Wydział Kadr, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Finansów, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych oraz Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Danych.

Jako Komendant Wojewódzki PSP między innymi kieruje komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, organizuje krajowy system ratowniczo–gaśniczy, w tym odwody operacyjne na obszarze województwa, nadzoruje i kontroluje komendantów powiatowych (miejskiego) i komendy powiatowe (miejską) Państwowej Straży Pożarnej oraz sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego. Efektywnie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej oraz strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także jednostkami i podmiotami ratowniczymi w zakresie rozwoju krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego na terenie województwa opolskiego. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej na obszarze województwa opolskiego.

Odznaczony m. in.:
- Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2006 r.),
- Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2008 r.),
- Medalem „Za Ofiarność i Odwagę” (2010 r.),
- Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” (2012 r.),
- Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” (2014 r.),
- Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2017 r.),
- Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2018 r.).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.12.2020 14:27 Tomasz Tuła
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Tuła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK 3.0 15.09.2021 10:57 Tomasz Tuła
st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK 2.0 15.09.2021 08:57 Tomasz Tuła
st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK 1.0 23.12.2020 14:27 Tomasz Tuła

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}