W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

nadbryg. Andrzej Babiec

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

Na szarym tle zdjęcie portretowe Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Babca w mundurze galowym

Nadbryg. Andrzej Babiec urodził się 19 lipca 1972 roku w Mielcu.

Od 1973 r. mieszka w Tarnobrzegu. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Tarnobrzegu w roku 1992 rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W czasie studiów jako podchorąży brał udział w akcji gaszenia pożaru wielkim w Kuźni Raciborskiej. Studia ukończył w roku 1996 uzyskując stopień młodszego kapitana i tytuł inżyniera pożarnictwa.

W tym samym roku rozpoczął służbę w systemie zmianowym Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

W 1996 roku rozpoczął studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie które ukończył 1998 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Już na początku swojej kariery zawodowej brał dział w powodzi 1997 r. na terenie rejonu tarnobrzeskiego w gm. Połaniec, Łubnice.

Po ponad roku spędzonym na podziale bojowym w roku 1997 zostaje przeniesiony do Komendy Rejonowej PSP w Tarnobrzegu na stanowisko starszego inspektora, a następnie oficera ds. prewencji. W roku 1999 po zmianach administracyjnych kraju i reorganizacji PSP zostaje zastępcą Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego a z dniem 1 lipca 2002 r. naczelnikiem Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP w Tarnobrzegu.

W 2001 r. dowodził odcinkiem bojowym podczas powodzi pow. tarnobrzeskim gm. Gorzyce i jako pierwszy ruszył z pomocą do ewakuacji ludzi i mienia w miejscowości Zalesie Gorzyckie.

Z dniem 1 czerwca 2007 r. awansował na zastępcę komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu a od dnia 1 sierpnia 2008 roku powołany został na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Posiadając bogaty zasób wiedzy z dziedziny taktyki pożarniczej w trakcie pełnionej służby dowodził wieloma akcjami, w tym m. in. działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w maju 2010 roku oraz akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Gorzyce w 2014 roku.

Brał czynny udział w organizacji międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych „EU Carpathex 2011” oraz międzywojewódzkich „Eden 2015” na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

6 kwietnia 2016 roku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Jako szef podkarpackich strażaków, Andrzej Babiec nadzorował realizacje projektów transgranicznych w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina m.in. budowę nowej komory dymowej w komendzie w Przemyślu. Czynnie uczestniczył we współpracy międzynarodowej w ramach komisji międzyrządowych z Ukrainą i Słowacją oraz współrealizował projekt w ramach programu „Polska pomoc” z Ukrainą.

Dzięki jego staraniom rozpoczęła się  budowa nowej JRG nr 3 w Rzeszowie oraz dokonano zakupu pompy dużej wydajności dla woj. podkarpackiego.

Wspólnie z samorządem województwa podkarpackiego w ramach regionalnego programu operacyjnego pozyskał środki finansowe na realizację zadania dotyczącego integracji łączności radiowej i telefonicznej oraz systemu wideokonferencji dla całego województwa.

Pełnił nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji i zakupów w ramach programu modernizacji służb mundurowych dla jednostek PSP i OSP woj. podkarpackiego.

27 kwietnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, nadał st. bryg. Andrzejowi Babcowi stopień nadbrygadiera. Nadbryg. Andrzej Babiec odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta RP 4 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Równolegle z pracą zawodową łączy również funkcje społeczne. Pełni funkcję członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.

Za swoja dotychczasową służbę odznaczony były min.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za ofiarność i odwagę”, Medalem brązowym „Za długoletnią służbę”, Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Złotym Krzyżem za Zasługi ZWiR Wojska Polskiego, Medalem „Za zasługi dla podkarpackiej organizacji Wojewódzkiej LOK”, Medalem „XXV – lecia NSZZ Policjantów”, Medalem XXV-lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Odznaką Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Medalem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości NSZZ Policjantów.

Nadbryg. Andrzej Babiec ma żonę Katarzynę oraz córkę Małgorzatę i syna Michała.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 10:07 Marcin Betleja
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
nadbryg. Andrzej Babiec 3.0 19.11.2020 12:04 Marcin Betleja
nadbryg. Andrzej Babiec 2.0 19.11.2020 10:13 Marcin Betleja
nadbryg. Andrzej Babiec 1.0 18.11.2020 10:07 Marcin Betleja

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}