W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Litwa: zasady wjazdu i tranzytu

10.08.2020

UWAGA! Od 10 sierpnia br. do odwołania osoby powracające bądź wjeżdżające z Polski na Litwę podlegają obowiązkowej samoizolacji na okres 14 dni.

Koronawirus Litwa

Od 1 sierpnia Litwa przywróciła obowiązek noszenia maseczek (zasłaniania ust i nosa) w przestrzeniach zamkniętych, m.in. sklepach, centrach handlowych, komunikacji miejskiej.

12 czerwca 2020 r. władze litewskie zakończyły tymczasową kontrolę graniczną na granicy lądowej z Polską. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą jednak dokonywać wybiórczej kontroli (należy wówczas okazać dokument tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, ubezpieczenie OC).

Aktualną listę krajów, obowiązującą  od dnia 10 sierpnia znajdą Państwo tutaj.

Kto może wjechać na Litwę?

Lista krajów, z których można przyjechać lub nie, bez lub z obowiązkiem odbycia kwarantanny, jest publikowana na stronie litewskiego Ministerstwa Zdrowia https://sam.lrv.lt/lt/naujienos oraz na portalu https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos w każdy piątek po południu i obowiązuje od poniedziałku następnego tygodnia.
 

Obywatele krajów EOG (czyli również POLSKI), Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także osoby legalnie przebywające w tych krajach:

 • MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę BEZ OBOWIĄZKU ODBYWANIA KWARANTANNY z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nie przekracza 16. 
   
 • MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę i ZOSTANĄ OBJĘTE WYMOGIEM 14-DNIOWEJ SAMOIZOLACJI przybywając z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi od 16 do 25.

Osoby te powinny w ciągu 24 h od przyjazdu na Litwę zarejestrować się na stronie Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego – tutaj
Wskaźnik dla Polski wynosi obecnie 20,9.

 

 • NIE MOGĄ PRZYJECHAĆ na Litwę z krajów, w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 25 i więcej. 

Ograniczenie to nie dotyczy obywateli Litwy.Cudzoziemcy przybywający na Litwę spoza krajów EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powinni w ciągu 24 godzin od przyjazdu na Litwę zarejestrować się na stronie Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego – tutaj.

Listę krajów, po powrocie/przyjeździe z których obowiązuje rejestracja na stronie Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego oraz 14-dniowa samoizolacja, znajdą Państwo tutaj.

 

Kto będzie zwolniony z kwarantanny?

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia RL nr. V-1813 z dn. 7 sierpnia br. obowiązek 14-dniowej kwarantanny nie dotyczy:

 • osób posiadających immunitet i przywileje zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz zgodnie z innymi umowami międzynarodowymi RL i aktami prawnymi, obsługującego ich personelu i członków ich rodzin, oraz członków oficjalnych deglacjacji; 
 • osób pełniących służbę w jednostkach wojskowych NATO oraz obsługującego ich personelu i członków ich rodzin;
 • specjalnych kurierów, pracujących w pociągach uproszczonego tranzytu z Republiki Federacji Rosyjskiej do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i z powrotem przez terytorium Republiki Litewskiej;
 • urzędników dokonującym ekstradycji, przejęcia i przekazania osób;
 • obywateli Polski i osób legalnie przebywających w tym kraju, powracających lub wjeżdżających w celach zawodowych, naukowych lub pracujących w rolnictwie przekraczających granicę państwową w celu wykonania prac polowych, oraz obywateli Litwy powracających lub wjeżdżających z Polski, którzy udali się tam w celach zawodowych, naukowych lub pracujących w rolnictwie przekraczających granicę państwową w celu wykonania prac polowych;
 • obywateli Litwy i osób legalnie mieszkających na Litwie, tranzytem wracających na Litwę przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członków ekip i załóg, którzy pracują w litewskich spółkach zajmujących się międzynarodowym komercyjnym przewozem ładunków lub wykonują międzynarodowy komercyjny przewóz towarów wszystkimi rodzajami transportu, powinni poddać się obowiązkowej izolacji od dnia wjazdu na terytorium Litwy, do dnia wyjazdu z terytorium Litwy, ale nie dłużej niż na okres 14 dni;
 • osób, które przez Litwę przejadą tranzytem.


W pozostałych przypadkach kwarantanna może zostać zniesiona lub skrócona jedynie decyzją Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) – patrz punkt 8 zarządzenia Ministra Zdrowia RL nr. V-352 z dn. 12 marca br. z późniejszymi zmianami.
 

Kiedy Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego może znieść lub skrócić kwarantannę?

Mogą Państwo, przez internet https://nvsc.lrv.lt/permit bądź telefonicznie +370 5212 4098, złożyć wniosek do Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC), które może zezwolić na opuszczenie miejsca izolacji w następujących przypadkach:

 • organizacja pogrzebu bliskiej osoby, przywiezienie zwłok oraz (lub) udział w ceremonii pogrzebowej/ pogrzebie  bliskiej osoby (wyłącznie osobom, które miały kontakt);
 • w celu udania się do mobilnego punktu lub zakładu opieki zdrowotnej/przechodni na pobranie wymazu z nosogardzieli i gardła na badania laboratoryjne na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa);
 • jeżeli z jakiegoś z powodu osoba powinna zmienić miejsce izolacji;
 • obcokrajowcom oraz obywatelom Litwy zamieszkałym poza granicami, wjeżdżającym na Litwę w celach zawodowych, biznesowych lub naukowych, których obowiązuje 14-dniowa izolacja, zezwolenie na udanie się do miejsca pracy, studiów i in., do miejsca w celu załatwienia spraw biznesowych bądź skorzystania z opieki zdrowotnej (wyłącznie   osobom, które miały kontakt, wróciły zza granicy), jeżeli nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przybycia/powrotu na Litwę został wykonany test na COVID-19 i jego wynik jest negatywny;
 • organizacja i/lub udział na swoim lub osoby bliskiej weselu, chrzcinach lub jubileuszu (wyłącznie osobom, które miały kontakt, powróciły zza granicy, gdy po przybyciu na Litwę zostało wykonane badanie na obecność COVID-19 i jego wynik jest negatywny);
 • obcokrajowcom oraz obywatelom Litwy zamieszkałym lub pracującym za granicą, opuścić terytorium Litwy przed upływem 14 dni izolacji;
 • członkom załóg pracującym w spółkach przewozowych RL wykonujących  międzynarodowe przewozy komercyjne wszystkimi rodzajami transportu, jeżeli istnieje potrzeba udania się do instytucji bądź urzędów państwowych w celu przedstawienia lub odebrania dokumentów oraz w innych kwestiach dot. pracy;
 • wykwalifikowanych specjalistom, gdy po przybyciu na Litwę zostanie wykonane badanie na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa) i jego wynik będzie negatywny, w celu udania się do miejsca pracy i in., do miejsca w celu załatwienia spraw biznesowych bądź skorzystania z opieki zdrowotnej (wyłącznie   osobom, które miały kontakt, wróciły zza granicy);
 • sportowcom zawodowym, instruktorom sportowym, sportowemu personelowi medycznemu, w celu wzięcia udziału w treningach sportowych, obozach treningowych, zawodach i udania się do instytucji związanych z ich działalnością sportową, gdy po przybyciu na Litwę zostanie wykonane badanie na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa) i jego wynik będzie negatywny;
 • udania się na pocztę w celu odebrania przesłanego pocztą kodu do głosowania elektronicznego, które umożliwiają wyborcy oddanie głosu na stronie Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej (wyłącznie   osobom, które miały kontakt, wróciły zza granicy), gdy po przybyciu na Litwę zostanie wykonane badanie na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa) i jego wynik będzie negatywny;
 • w drodze wyjątku z innych ważnych powodów, po przedłożeniu potwierdzających powód dokumentów, gdy po przybyciu na Litwę zostanie wykonane badanie na obecność COVID-19 (infekcji koronawirusa) i jego wynik będzie negatywny.
   

Tranzyt

Możliwy jest tranzyt obcokrajowców przez Litwę. Podstawa prawna: Uchwała Rządu RL z dn. 26 02 2020 r. nr 152 dostępna w języku litewskim tutaj: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr
 

Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych:

Zaleca się bezpośredni powrót z Białorusi do Polski. 

Zaleca się bezpośredni powrót z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski.