W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

mTożsamość

Wizualizacja mTożsamości w aplikacji mObywatel

Dzięki niej możesz okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy odbieraniu przesyłek poleconych na poczcie, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi medyczne, usługi hotelarskie. Dzięki mTożsamości (zamiast dowodu osobistego) można było pobrać kartę do głosowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowo możesz przekazać swoje dane innym użytkownikom Aplikacji mObywatel – w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Warunkiem wymiany danych jest posługiwanie się aplikacjami na smartfonach z tym samym systemem operacyjnym (np. wymiana Android - Android lub iOS - iOS).

Dzięki mTożsamości możesz również przekazać swoje dane np. sprzedawcy usług, czy w przychodni. Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (tak jak każdy inny dokument) lub korzystając z aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na ekranie swojego smartfona Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mTożsamości.

Aplikacja jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystasz na swoim smartfonie.

By aktywować mTożsamość potrzebujesz profilu zaufanego — jeśli go nie maszzałóż online.

mTożsamość możesz okazać wszędzie tam, gdzie wprost nie jest wymagane okazanie dowodu osobistego lub paszportu. 

NIE MOŻESZ korzystać z mTożsamości, jeśli twój zwykły dowód jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży.


Z jakich danych korzysta mTożsamość?

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych. To imiona, nazwiska, daty urodzenia, numer PESEL - czyli dane z rejestru PESEL, zdjęcie, termin ważności, numeru dowodu, informacja, kto wydał dokument - czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Przekazać komuś lub pobrać od kogoś — z telefonu na telefon (w ramach tego samego systemu operacyjnego) — możesz tylko część tych danych: imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości, numer dowodu oraz informację, kto go wydał.

Jeśli twoją tożsamość sprawdza osoba korzystająca z aplikacji mWeryfikator, możesz udostępnić jej wyłącznie imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości.


Bezpieczeństwo i wiarygodność danych w mTożsamości

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany do ciebie i twojego telefonu.

Nawet po zgubieniu telefonu dane są bezpieczne — chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybierasz przy aktywacji aplikacji.


Jak zweryfikować mTożsamość?

Weryfikacja wizualna

Wskazany hologram, data ostatniej aktualizacji, znak wodny i element dynamiczny

Elementy graficzne podlegające weryfikacji:

 • Hologram - element graficzny o zmiennej kolorystyce, uzależnionej od kąta pochylenia smarfona, w kształcie odpowiadającym Godłu Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Element dynamiczny – ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę,
 • Data ostatniej aktualizacji – data pobrania lub odświeżenia danych,
 • Znak wodny – jednolita grafika tła.

Weryfikacja funkcjonalna

Polega na wykonaniu dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 • Wejście w menu górne, lub jakąkolwiek akcję w menu dolnym „Pojazdy”, „Odśwież” „Przekaż”, „Więcej”
 • Sprawdzenie ważności certyfikatu poprzez wejście w dolnym menu „Więcej”
 • „Wydane certyfikaty” a następnie wybranie ważnego certyfikatu z niebieską flagą. Pojawią się informacje dot. certyfikatu między innymi: Ważny od, Ważny do, Wystawca O=Ministerstwo Cyfryzacji, Status: Ważny/Nieważny
 • Odświeżenie danych poprzez ponowne zalogowanie Profilem Zaufanym. W dolnym menu kliknięcie „Odśwież”.

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza integralność i pochodzenie danych (offline) oraz ważność certyfikatu (online) za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 • Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Obywatela,
 • Akceptacja celu przekazania „Jednostronne przekazanie danych”,
 • Pokazanie do zeskanowania kodu QR osobie weryfikującej,
 • Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora
 • Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Obywatela — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

Więcej o zabezpieczeniach i weryfikacji danych znajdziesz w linku "Zabezpieczenia".

Co zrobić jeśli zgubię telefon?

Jeśli twój telefon zaginął lub został skradziony, zgłoś to dostawcy aplikacji. Zadzwoń pod numer (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00. Dostawca unieważni wszystkie certyfikaty zabezpieczające dane w twoim telefonie. Dzięki temu nikt niepowołany nie będzie miał do nich dostępu.

Jak okazać swoje dane?

Uruchom aplikację. Zaloguj się. Wybierz usługę mTożsamość. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu - pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

Jak potwierdzić tożsamość w sklepie, klubie sportowym czy punkcie usługowym?

Możesz to zrobić tak, jak z każdym innym dokumentem. Uruchom aplikację. Zaloguj się. Wybierz usługę mTożsamość. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu - pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

Jeśli sprzedawca lub usługodawca korzysta z mWeryfikatora - sprawdźcie, czy korzystacie ze smartfonów z tym samym systemem operacyjnym. Uruchom aplikację. Wpisz hasło. Wybierz usługę mTożsamość. Wybierz Przekaż. Wyświetli się okno "Potwierdź cel przekazania". Wybierz opcję "Jednostronne przekazanie danych" i zaakceptuj. Na ekranie twojego smartfona wyświetli się kod QR - podaj go do zeskanowania obsłudze. Osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na swoim smartfonie twoje dane — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji. Może też sprawdzić, czy twój certyfikat online jest aktualny. Twoje dane nie są zapisywane w smartfonie osoby, która w ten sposób sprawdza twoją tożsamość.

Jak zarządzać danymi w mTożsamości?

W mTożsamości możesz prosto i szybko: aktualizować swoje dane - na przykład gdy zmieniasz nazwisko ("Odśwież dane" w menu aplikacji). Dzięki aplikacji masz dostęp do aktualnych danych z rejestrów państwowych - jeszcze zanim odbierzesz nowy dowód, przeglądać historię pobierania danych i pobrane dane oraz certyfikaty bezpieczeństwa ("Historia" w menu mTożsamości), przeglądać i zastrzegać wydane certyfikaty ("Wydane certyfikaty" w menu aplikacji), usunąć z aplikacji wszystkie dane razem z hasłem ("Dezaktywuj aplikację" w menu aplikacji).

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych i działania mTożsamości znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Publiczna aplikacja mobilna.