W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o działaniu

Informacje o działaniu 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Planowane działania MSWiA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

MSWiA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w głównych założeniach wspiera działania mające na celu wzmacnianie zdolności instytucjonalnych, poprawę skuteczności administracji publicznej oraz jakości usług publicznych. Planowane działania dążą do upraszczania skomplikowanych procedur i tworzenie przejrzystego prawa oraz umacniania rzetelnej współpracy na linii urząd - przedsiębiorca, która jest podstawą rozwoju biznesu.

W PO WER na lata 2014-2020 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni rolę instytucji pośredniczącej w Działaniu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu obejmują wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Wsparcie obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, poprawę dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr JST.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe lub jej organy założycielskie, jednostki naukowe, instytucje szkoleniowe. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie gminy i powiaty, pracownicy JST objęci wsparciem w ramach projektu oraz pracownicy spółek komunalnych.

Szczegółowe informację dostępne są w zakładkach:

Roczne plany działań

oraz

Konkursy