W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych.

Realizując obowiązek nałożony przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019, ze zm.), Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP) publikuje – w formie załącznika – Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych.

Kwestionariusz zawiera szczegółowy zakres przedmiotowy kontroli w obszarze zamówień publicznych, podlegający weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych oraz listę dokumentów wymaganych od podmiotu kontrolowanego w niniejszym zakresie.

Kwestionariusz stanowi część listy sprawdzającej, mającej zastosowanie w każdej kontroli realizowanej przez IP. Lista jest wewnętrznym dokumentem wypełnianym przez kontrolerów zgodnie z ustalonym stanem faktycznym.

Na podstawie listy sprawdzającej przygotowywany jest dokument pokontrolny. Informacja pokontrolna, którą zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu, zwiera wyniki kontroli wszystkich obszarów objętych czynnościami kontrolnymi, w tym również kontroli zamówień publicznych.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy Prawo zamówień publicznych, IP publikuje na niniejszej stronie – w formie załączników - wyciągi z dokumentów kończących kontrole projektów w zakresie kontroli zamówień publicznych.

Materiały

Kwestionariusz kontroli PZP
kwestionariusz​_pzp.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:19 Marcin Chmurski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Żydanowicz-Błach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych. 1.0 22.04.2021 13:19 Marcin Chmurski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP