W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lista rankingowa dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

Lista rankingowa dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

3.02.2021

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 Instytucja Pośrednicząca publikuje zatwierdzoną listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie wraz
z informacją o projektach wybranych do dofinansowania w ramach II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Lista uwzględnia zmiany punktacji poszczególnych projektów wprowadzone w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Ponadto, w związku z rozstrzygnięciem konkursu, na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), Instytucja Pośrednicząca podaje do wiadomości skład Komisji Oceny Projektów dla niniejszego konkursu.

 

 

Załączniki:

Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 wraz z informacją o projektach wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

Materiały

Lista rankingowa dla konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-001​_20
Lista​_rankingowa​_dla​_POWR021800-IP01-00-00120​_ostateczna-sig.pdf 1.10MB
Skład Komisji Oceny Projektów
Konkurs​_I​_2020​_-​_skład​_Komisji​_Oceny​_Projektów.pdf 0.46MB