W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ostateczna lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

Ostateczna lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

1.02.2021

W związku z zakończeniem etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca informuje o aktualizacji listy projektów - według stanu na dzień 31 stycznia 2021 r. - które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20. Lista zawiera projekty wybrane do dofinansowania w ramach II Oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Lista projektów opublikowana w dniu 15 stycznia 2021 r., została uzupełniona o sześć projektów skierowanych do dofinansowania (lp. 6, 7, 14, 20, 21, 27). Wkrótce zostanie opublikowana lista rankingowa dla całego konkursu (uwzględniająca zmiany punktacji projektów w wyniku rozstrzygnięcia odwołań od oceny).

Ponadto, w związku z zakończeniem etapu negocjacji, a tym samym rozstrzygnięciem konkursu, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), Instytucja Pośrednicząca informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs o kwotę 2 899 452,18 zł. Z uwagi na przyjęcie do dofinansowania siedmiu projektów skierowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej ostateczna wartość alokacji  wyniosła 43 399 452,18 zł (pierwotnie 40,5 mln zł).

 

Załącznik:

Ostateczna lista projektów, które na dzień 31.01.2021 r. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania

Materiały

Ostateczna lista projektów, które na dzień 31.01.2021 r. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania
Rozstrzygnięcie​_konkursu​_POWER​_001-20-sig.pdf 0.72MB