W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Unieważnienie konkursu nr 2/2020

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. unieważniła konkurs pn.: „Dostępny samorząd – granty”, nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20, ogłoszony w dniu 15 czerwca 2020 r.

 

 

Decyzja Instytucji Pośredniczącej – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o unieważnieniu konkursu pn. „Dostępny samorząd – granty” nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 ma na celu nadanie działaniu charakteru systemowego oraz podniesienie rangi instytucjonalnej podmiotu wykonującego zadania grantodawcy, udzielającego wsparcie finansowe dla 540 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju, poprzez wybór projektu w trybie pozakonkursowym - właściwym dla działań o charakterze strategicznym.

Osiągnięcie niniejszego celu wymaga unieważnienia konkursu, skutkującego niedofinansowaniem żadnego ze złożonych w nim projektów oraz podjęcia działań prowadzących do zmiany zapisów dokumentów programowych, w szczególności trybu wyboru i typu beneficjenta dla typu projektu
nr 26 „wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami”, ujętego w Działaniu 2.18  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER.

W związku z unieważnieniem konkursu - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w przygotowanie złożonych wniosków
o dofinansowanie.