W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

18.03.2020

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich zostały wstrzymane do odwołania! W celu uzyskania jak najszybszej odpowiedzi na swoje pytania sugerujemy kontakt poprzez Pocztę elektroniczną lub ePUAP.

Kontakt z Departamentem Administracji Publicznej możemy uzyskać poprzez:

Pocztę elektroniczną:
sekretariat.dap@mswia.gov.pl

ePUAP:
/MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

Adres korespondencyjny:
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Kontakt telefoniczny:
Tel. 22 601 17 77
Tel. 22 601 17 69

Godziny pracy urzędu:
8.15-16.15

Kontakt w sprawie funkcjonowania strony intrnetowej:

Tel. 22 601 55 40
E-mail: Ami.POWR@mswia.gov.pl

Jednocześnie niniejszym informujęmy, że w przypadku kontaktu z nami:

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej -  adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

Podanie danych, jeżeli dotyczy - będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 63.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • oraz nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania  nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.