W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 601 18 70, +48 22 601 16 02 
fax: +48 22 848 97 81
e-mail: waii@mswia.gov.pl

Wnioski oraz dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – ul. Rakowiecka 2a w godzinach pracy 8:00 - 16:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Przesyłkę pocztą kurierską należy kierować na adres: ul. Rakowiecka 2a, 02-591 Warszawa.

Wnioski przedstawicielstw dyplomatycznych Państw obcych w Polsce należy kierować za pośrednictwem Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są stronom postępowań lub ich pełnomocnikom, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:

  • +48 22 601 18 70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,
  • +48 22 601 16 02 - informacja ogólna.

Dyżury telefoniczne pod nr 22-60-118-70 odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) po 2 godziny w godzinach 9.00 -11.00.

Uprzejmie informujemy, iż wiążące stanowisko w kwestii konieczności lub braku konieczności legitymowania się przez dany podmiot zezwoleniem na nabycie nieruchomości, aukcji i udziałów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmuje tylko w drodze decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów wszczętego na wniosek cudzoziemca i w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w tym postepowaniu.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2019 10:58 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 16:58 Karolina Ołtarzewska