W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logo Rzeczpospolitej Polskiej Logo Europejskiego Funduszu Społecznego Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

„e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”
realizowanym w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 
 

Lider Projektu:              Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres realizacji:            04.11.2019 – 30.10.2022 (36 miesięcy)

Planowany koszt:         84.870.988,12 PLN, w tym:

                                           71 826 317,24 PLN – budżet środków europejskich

                                           13 044 670,88 PLN – budżet państwa

Planowane e-usługi:     e-EDM (A2C/A2B - usługa publiczna)

                                           e-Rejestracja (A2C/A2B - usługa publiczna)

                                           e-Analizy (A2A – usługa wewnątrzadministracyjna)

Produkty projektu:       Platforma e-Usług

                                           System Raportowo-Analityczny

                  Modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych Partnerów Projektu

Partnerzy projektu:  16 SP ZOZ MSWiA – szpitale z przychodniami:

 1. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach.
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  w Kielcach.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  w Lublinie.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu.
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu.
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie.
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.
 11. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach.
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Centrum Rehabilitacji  w Górznie.
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Złocieńcu.
 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
 16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze.

Porozumienie o Partnerstwie, którego przedmiotem jest realizacja projektu, zostało podpisane 4 lipca 2019 roku.

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów. Poprawa kluczowych parametrów usług publicznych zostanie uzyskana poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających:

 1. zdalną elektroniczną obsługę istotnej części spraw pacjentów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w fazie wejścia (rejestracja) do szpitala/przychodni jak również w fazie wyjścia (uzyskanie dokumentacji),
 2. bezpieczną i efektywną wymianę danych w formie elektronicznej, zwłaszcza danych medycznych, która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwość wykorzystania historii choroby w procesie leczenia. Oczekiwanym efektem ma być większa wygoda i skrócenie czasu realizacji w/w typów spraw pacjentów oraz zmniejszenie ich osobistych obciążeń organizacyjnych lub administracyjnych.

 

Cele Projektu:

 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:
 1. dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych objętych Projektem do przetwarzania EDM
 2. wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM;
 1. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja
 2. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.

 

Porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 25 października 2019 roku przez Pana Wojciecha Szajnara - Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Pana Sylwestra Tułajewa – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za oficjalny start projektu uznaje się datę 4 listopada 2019 r., koniec projektu nastąpi z dniem 31 października 2022 r.