Krzysztof Kozłowski

Sekretarz Stanu

  • Krzysztof Kozłowski

    Krzysztof Kozłowski

Życiorys

Krzysztof Kozłowski jest adwokatem (aktualnie nie wykonuje zawodu) oraz doktorem nauk prawnych. Reprezentował Rzeczpospolitą w pracach Komitetu Doradców Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy w Strasburgu. Jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych oraz ekspertyz sporządzanych na zlecenie między innymi jednostek organizacyjnych Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy (był współautorem m.in. tzw. kwestionariusza Merloni). Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Audytu i Kontroli.

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził również wykłady w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz prawa antytrustowego.

23 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 15:43
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 04.01.2019 15:43
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski