W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 r.

W 2019 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 ww. Porozumienia, dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.

Od zeszłego roku zakup specjalistycznego sprzętu odbywa się zgodnie z warunkami nowego programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, który zakłada finansowanie przedsięwzięć w ramach ww. Porozumienia nie tylko ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu, ale również ze środków znajdujących się w budżetach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W tym roku 25 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego wyraziło zainteresowanie dofinansowaniem zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego z udziałem środków narodowego i wojewódzkich funduszy i złożyło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji swoje zapotrzebowania na łączną kwotę przekraczającą  4,4 mln zł.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 lutego 2018 roku zaakceptował listę przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW, która - zgodnie z treścią Porozumienia - przesłana została do Ministra Środowiska celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w Porozumieniu, a następnie - po pozytywnym zaopiniowaniu - będzie podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych.

Podmioty znajdujące się na załączonej liście przedsięwzięć powinny - w celu uzyskania informacji o terminie naboru wniosków - nawiązać bezpośredni kontakt z właściwymi miejscowo wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z którymi finalnie podpisywane będą umowy.

Materiały

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 r.
lista​_przedsięwziec​_do​_realizacji​_ze​_srodkow​_NFOSiGW​_w​_2019​_rpdf.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2019 11:51 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 r. 1.0 04.10.2019 11:51 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP