Mniejszości narodowe i etniczne

Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych:

 • Białorusini,
 • Czesi,
 • Litwini,
 • Niemcy,
 • Ormianie,
 • Rosjanie,
 • Słowacy,
 • Ukraińcy,
 • Żydzi.

i 4 mniejszości etnicznych:

 • Karaimi,
 • Łemkowie,
 • Romowie,
 • Tatarzy.

Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.

Do pobrania

Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości Pobierz plik: pdf Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości

Rozmiar : 0.54MB

Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy Pobierz plik: pdf Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy

Rozmiar : 0.18MB

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2018 r. o zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego Pobierz plik: pdf Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2018 r. o zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego

Rozmiar : 8.67MB

Kontakt

Siedziba:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
Telefon: +48 22 601 22 25
E-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl
www: mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.12.2018 14:10
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 21.12.2018 14:10
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski