W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje załatwione w 2017 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r.

W 2017 r. złożono 47 petycji (w tym 1 petycję wielokrotną), podlegających rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem petycji były postulaty:

 • utworzenia województwa środkowopomorskiego z części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,
 • złagodzenia przepisów w zakresie warunkowego dopuszczenia do służby w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu kandydatów cierpiących na alergiczne nieżyty dróg oddechowych nieupośledzające sprawności ustroju,
 • zmiany zasad przeprowadzania wyborów samorządowych,
 • zmiany przepisów o samorządowych kolegiach odwoławczych,
 • nowelizacji art. 80 ustawy o Policji,
 • utworzenia powiatu wręczyckiego z siedzibą we Wręczycy Wielkiej w województwie śląskim,
 • wprowadzenia dodatkowych uprawnień dla strażników miejskich i gminnych,
 • wprowadzenia publicznego rejestru policjantów,
 • modernizacji służb mundurowych,
 • nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • nowelizacji art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustalenia czasu przybycia służb podległych MSWiA,
 • zmiany przepisów w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podczas zabezpieczania zgromadzeń,
 • opublikowania zbioru Regionalny System Ostrzegania (RSO),
 • zablokowania lub zlikwidowania ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach ratowniczych na terytorium RP,
 • utworzenia dodatkowego funduszu w ramach budżetu obywatelskiego,
 • zmiany rozporządzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
 • zmiany przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego,
 • wprowadzenia dodatkowej przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy,
 • uchylenia przepisów umożliwiających zawieszanie lub zwalnianie funkcjonariuszy Policji ze względu na dobro służby lub ważny interes służby,
 • umożliwienia noszenia przez funkcjonariuszy Policji tzw. "guzików katyńskich",
 • nowelizacji ustawy o Policji w zakresie umożliwienia policjantowi wydawania poleceń osobom trzecim,
 • wprowadzenia dodatkowych godzin pracy organów samorządu terytorialnego lub władzy rządowej w województwie,
 • utworzenia "podatku sportowego",
 • zmiany art. 42 ustawy o Policji,
 • wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych w postępowaniu z osobami nietrzeźwymi,
 • wprowadzenia nowych zasad sprzedaży i wypożyczania broni palnej,
 • zmiany art. 82 i 83 ustawy o Policji,
 • zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia,
 • uchylenia art. 135 ustawy o Policji,
 • zmiany art. 93 ustawy o Policji,
 • nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • nowelizacji przepisów ustawy o dokumentach paszportowych,
 • nowelizacji art. 156 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • utworzenia nowego działu administracji rządowej,
 • określenia nowego sposobu wyznaczenia granic jednostek samorządu terytorialnego,
 • zobowiązania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania części swoich dochodów na rzecz tych jednostek,
 • zmiany przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • utworzenia Policji Chroniącej Rząd Polski,
 • utworzenia Biura Ochrony Szkół i Przedszkoli,
 • utworzenia dodatkowych posterunków Policji w gminie wiejskiej Lubin,
 • zmiany przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
 • zmiany przepisów o związkach zawodowych policjantów,
 • utworzenia Policji Młodzieżowej,
 • zmianę przepisów o cudzoziemcach,
 • utworzenia terenowego oddziału paszportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • zaskarżenia przez Rzeczpospolitą Polską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce "Petycje".

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2019 09:32 Magdalena Jakubiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Ministra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje załatwione w 2017 r. 1.0 21.10.2019 09:32 Magdalena Jakubiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP