W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje załatwione w 2018 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2018 r.


W 2018 r. złożono 28 petycji, podlegających rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Przedmiotem petycji były postulaty:

 • umożliwienia służby w Policji osobom głuchym i niedosłyszącym,
 • wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych,
 • nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie wprowadzenia trzech stopni kwalifikacji zawodowych dla pracownika ochrony,
 • zmiany ustawy o Policji w zakresie jej dostosowania do pojęć prawnych zawartych w Kodeksie karnym,
 • zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie jej dostosowania do pojęć prawnych zawartych w Kodeksie karnym,
 • zmiany ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nadania nowego brzmienia art. 6a, 7 i 8 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 roku o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych,
 • zmiany ustawy o obywatelstwie polskim w zakresie uwzględnienia zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 • uporządkowania wykazu spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony,
 • podjęcia działań w celu skutecznego ścigania wykroczeń popełnianych przez osoby kierujące rowerem,
 • odtworzenia funkcji sportowo rekreacyjnej stadionu żużlowego Gwardii zlokalizowanego w Warszawie,
 • przywrócenia w MSWiA Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka,
 • nowelizacji art. 146 § 1 oraz art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zasad uchylenia decyzji administracyjnej,
 • zmiany zasad funkcjonowania posterunków Policji,
 • zmiany ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie wprowadzenia państwowego dokumentu pracownika ochrony oraz przywrócenia egzaminów państwowych dla osób chcących wykonywać zawód pracownika ochrony,
 • zmiany § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych,
 • zaskarżenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni,
 • wpisania psów rasy American Staffordshire Terrier (amstaff) na listę psów niebezpiecznych,
 • włączenia Inspekcji Transportu Drogowego do Policji oraz nadania Straży Ochrony Kolei pełnych uprawnień policyjnych i włączenia tej formacji jako Straży Kolejowej pod bezpośredni nadzór  MSWiA,
 • dodania do Kodeksu postępowania administracyjnego nowych przepisów w zakresie umorzenia postępowania administracyjnego,
 • zmiany ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie aktualizacji stosowanych w niej pojęć,
 • dostosowania do aktualnego stanu techniki między innymi ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu,
 • wprowadzenia zakazu wytwarzania zagranicznych dokumentów identyfikacyjnych,
 • utworzenia przejścia granicznego Rudziszki,
 • nowelizacji ustawy o Policji w zakresie umożliwienia służby w Policji osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego,
 • zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie ułatwienia stronom sporządzenia środków odwoławczych,
 • zmiany rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, 
 • zmiany lub zastąpienia nowym aktem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w podzakładce „Petycje w 2018 roku".

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2019 09:18 Magdalena Jakubiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Ministra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje załatwione w 2018 r. 1.0 21.10.2019 09:18 Magdalena Jakubiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP