W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Logo programu "Razem bezpieczniej"

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. W 2019 roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2019 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa). 26 listopada 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński,  po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu , zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej":

Cel szczegółowy nr 1

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł.

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 1a - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 • 1 mikroprojekt - łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

Cel szczegółowy nr 2

Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł.

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

 • 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 - łączna kwota dofinansowania - 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 • 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a - Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b - Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym - łączna kwota dofinansowania - 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 2 mikroprojekty- 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Cel szczegółowy nr 3

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł.

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 3a - Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 3b - Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Cel szczegółowy nr 4

Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000 zł.

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 4a - Korzystanie z telefonów komórkowych - szanse i zagrożenia bezpieczeństwa - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 4b - Bezpieczeństwo nad wodą i w górach - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 • 1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł - maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego.

50.000zł - maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych.

25.000 zł - maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 25 stycznia 2019 roku (urzędy wojewódzkie do 25 stycznia 2019 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

Komplet dokumentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” - www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.01.2019 10:34 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
03.01.2019 10:34 Adam Nowakowski