W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące działania OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem szczegółowego trybu postępowania.

Stronami umowy o przyznanie dotacji będą:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra, oraz 
  • dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zawarcie umowy musi być poprzedzone złożeniem wniosku w trybie art. 33a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Materiały

List do Prezesów, Naczelników, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie możliwości skorzystania przez jednostki OSP z dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych o których mowa w art. 19 ust. 1a pkt 2-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
list​_w​_sprawie​_mozliwosci​_skorzystania​_przez​_jednostki​_osp​_z​_dodadtkowego​_wsparcia​_finansowego​_na​_realizacje​_zadan​_publicznych.pdf 0.32MB
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dotacji​_dla​_jednostek​_OSP.pdf 1.03MB
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa​_z​_dnia​_31​_lipca​_2019​_o​_zmianie​_ustawy​_o​_ochronie​_przeciwpożarowej.pdf 0.24MB
Wniosek o dotację dla OSP
wniosek​_o​_dotacje​_OSP​_2019.doc 0.06MB
Przykład: wzorcowy wniosek o dotację dla OSP
wzorcowy​_wniosek​_o​_dotacje​_OSP​_2019.DOC 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku 1.0 07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP