Urszula Kulisiewicz

Dyrektor Generalny

  • Urszula Kulisiewicz

    Urszula Kulisiewicz

Życiorys

Urszula Kulisiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej promocji „Państwo prawa” (1995) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej (1997). Była stażystką w l'Ecole Nationale d'Administration oraz w Ministerstwie Finansów w Paryżu. W 1999 r. ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w 2003 r. uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Obecnie uczestniczy w Projekcie dla kadry wyższych urzędników administracji publicznej „ARGO Top Public Executive II” realizowanym przez KSAP w partnerstwie z IESE Business School w Barcelonie. Od 2000 r. jest urzędnikiem służby cywilnej.

Pracę w administracji publicznej rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Finansów. Od 1999 r. do 2002 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. W latach 2005 – 2018 pracowała kolejno jako Dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Gospodarki, Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pełniła funkcje członka Komitetu Prawnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Przewodniczącej Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Była ekspertem na Ukrainie i w Albanii w programach unijnych – wsparcie dla reform administracji publicznej i służby cywilnej. W latach 2015-2017 była Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.  Obecnie jest członkiem Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, Komitetów Audytu w MSWiA i MON oraz Rady Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

W dniu 19 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.06.2019 14:30
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 18.06.2019 14:30
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski