W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. "Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 – tj.), w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku.

Termin składania ofert upłynął w 25 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 3 maja 2019 roku - warunek ten spełniły 3 podmioty, zaś 2 oferty wpłynęły do siedziby Ministerstwa po ww. terminie, tj. 6 maja 2019 roku i zgodnie z warunkami Ogłoszenia zostały odrzucone.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,  zgodnie z określonymi w treści Ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert. Wynikiem tych prac było wyodrębnienie 2 najkorzystniejszych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert.

W dniu 25 czerwca 2019 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wsparciu w 2019 roku zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, następującym podmiotom:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania w Bełchatowie - dotacja w kwocie 9.150 zł
  2. Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 77.072 zł
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2019 11:50 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. "Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego" 1.0 04.10.2019 11:50 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP