W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:ZG.270.3.2022
  • Data rozpoczęcia: 08.03.2022
  • Data zakończenia: 24.03.2022
  • Jednostka publikująca:Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Opis zamówienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Materiały

SWZ 2022​_III
SWZ​_3.pdf 0.48MB
Załączniki do SWZ III
Załączniki​_do​_SWZ​_III.zip 1.30MB
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS050-129261-pl
2022-OJS050-129261-pl.pdf 0.18MB
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_realizację​_zamówienia.pdf 0.09MB
Informacja z otwarcia ofert 24.03.2022
ZG27032022​_Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.03.2022 12:20 PRZEMYSŁAW WALISKO
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Walisko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie 5.0 24.03.2022 14:24 PRZEMYSŁAW WALISKO
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie 4.0 15.03.2022 10:38 PRZEMYSŁAW WALISKO
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie 3.0 11.03.2022 13:06 PRZEMYSŁAW WALISKO
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie 2.0 11.03.2022 12:21 PRZEMYSŁAW WALISKO
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2022 - III postępowanie 1.0 11.03.2022 12:20 PRZEMYSŁAW WALISKO

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}