100 lekarzy pojedzie na staż do USA

Konferencja prasowa - ogłoszenie programu im. prof. Walczaka

Na 100 – lecie Niepodległości 100 polskich lekarzy odbędzie staż w najlepszych instytutach naukowo-medycznych w USA. Dzięki bliskiej współpracy z amerykańskimi naukowcami pacjenci w naszym kraju zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk klinicznych.

Program „Wsparcie mobilności naukowców”

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek placówek medycznych. Współpraca z amerykańskimi specjalistami zaowocuje w wiedzę, którą polscy lekarze będą mogli wdrożyć w swoich ośrodkach. Przed uczestnikami projektu otworzą się nowe perspektywy. Zyskają oni możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, co przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce. Pierwsze  staże zaplanowano dla naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Staże będą trwały od 3 do 6 miesięcy i umożliwią polskim badaczom korzystanie z wiedzy, doświadczenia amerykańskich klinik i instytutów.

Cel wyjazdu:

 przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);

 zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku goszczącym (job-shadowing);

 pozyskanie materiałów do pracy naukowej.
 

O wyjazd do Stanów Zjednoczonych mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku, prowadzący badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Warunkiem koniecznym jest także zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  Wymogiem uczestnictwa w programie jest biegłe posługiwanie się językiem angielskim. Nabór wniosków będzie prowadzony od 21 marca do 20 maja 2019 br.

 

Wyjazd na staże jest możliwy dzięki porozumieniu, które w ubiegłym roku, w Waszyngtonie, podpisał minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski, z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego profesor Piotr Wilczek – Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz sekretarz departamentu zdrowia i opieki społecznej Alex Azar.

 

//zdj. Ministerstwo Zdrowia

Więcej szczegółów na stronie NAWA

Navigation Menu

Metrics