22.5 miliona na inwestycje dla PWSZ w Oświęcimiu

Minister Gowin przemawia do mikrofonu, w tle remontowane budynki

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Premier przekazał uczelni 22.5 mln zł na modernizację historycznego budynku, znajdującego się w obrębie kampusu. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby kształcenia praktycznego oraz Biblioteki Akademickiej.

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tegorocznym budżecie znalazło kwotę, która pozwoli nie tylko rozpocząć prace remontowe, ale też posunąć je zdecydowanie do przodu. Już wkrótce w budynku, który przypomina ruinę, rozpoczną działalność centra kształcenia medycznego oraz inżynieryjnego. Wkładem resortu w ten remont będzie 22,5 mln zł” – powiedział wicepremier Gowin.

Środki zostaną przeznaczone na największą inwestycję w historii PWSZ w Oświęcimiu, jaką będzie powstanie nowoczesnego Centrum Kształcenia Medycznego oraz Centrum Kształcenia Inżynieryjnego. Całkowita powierzchnia obiektu będzie wynosiła blisko 10 tys. m2. W nowym, 4-kondygnacyjnym budynku znajdą się nowoczesne multimedialne sale wykładowe, laboratoria, pracownie kształcenia praktycznego oraz biblioteka akademicka.

Dzięki inwestycji uczelni, nowoczesna infrastruktura umożliwi kształcenie na nowych kierunkach studiów tj. mechatronika czy ratownictwo medyczne. Nowopowstałe zaplecze dydaktyczno-badawcze umożliwi prowadzenie regionalnych badań naukowych oraz będzie stanowiło bazę innowacyjnego kształcenia. Powierzchnia, w której powstaje nowoczesna inwestycja to historyczny budynek magazynowy, dzięki któremu zostanie zapewniona odpowiednia jakość kształcenia na profilach praktycznych.

Powiększenie bazy dydaktycznej stanie się dla uczelni szansą na podjęcie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz uzyskaniem dodatkowych funduszy na inwestycje. Rozwój infrastruktury stanie się również szansą dla uczelni regionalnej na pozyskanie większej liczby studentów.

Prace modernizacyjno-remontowe rozpoczęły się już 2018 roku. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest w 2021 roku. Jest to największa inwestycja w dziejach uczelni i w Małopolsce Zachodniej.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości

PWSZ w Oświęcimiu znalazł się w gronie 15 PWSZ- ów, do których w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w 2019 r. trafi 1 mln zł. Czek wręczyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "PWSZ w Oświęcimiu jest jedną z 15 najlepszych wyższych szkół zawodowych w Polsce, które mogą się ubiegać o te środki. Pomogą one sfinansować pomoce dydaktyczne i specjalne kursy kształcenia" - podkreśliła.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to jeden z elementów realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dlatego też Konstytucja dla Nauki zawiera pakiet przygotowany z myślą o uczelniach regionalnych i zawodowych.

Navigation Menu

Metrics