W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Kontroli i Audytu (BKA)

Biuro odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym.

Do zadań biura należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli:
  • jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra,
  • podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister,
  • podmiotów, w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych lub zawartych umów;
 • koordynowanie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Ministerstwie; 
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • prowadzenie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz.1092); 
 • realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;
 • realizacja zadań w zakresie audytu wewnętrznego.

Do zadań Biura należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat BKA

tel.: 22 529 25 70, fax 22 501 78 23

e-mail: sekretariat.bka@nauka.gov.pl

Dyrektor

Alicja Duda

Zastępca dyrektora

Grzegorz Mucha

Audytor wewnętrzny

Leszek Żelnio