W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra (BPM)

Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra (BPM) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów i przedsięwzięć ministra.

Biuro zajmuje się zadaniami związanymi z:

 • przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:
  • projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach programów i przedsięwzięć Ministra, w tym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
  • działalności upowszechniającej naukę w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki,
  • projektów mających na celu popularyzację oraz upowszechnianie nauki i badań naukowych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i integrację społeczności lokalnej z ośrodkami lokalnymi, w ramach programów i przedsięwzięć Ministra;
 • przyznawaniem pomocy de minimis na działalność prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • działaniami promocyjnymi związanymi z wykonywaniem tych zadań.

Do zadań Biura należy też:

 • prowadzenie polityki promocyjnej w zakresie:
  • wspólnego programu Ministra i Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” (społeczna odpowiedzialność nauki), mającego na celu popularyzację oraz upowszechnianie nauki i badań naukowych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i integrację społeczności lokalnej z ośrodkami lokalnymi,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych mających na celu upowszechnianie efektów prac badawczo-rozwojowych o dużym znaczeniu dla społeczeństwa oraz transfer wiedzy z ośrodków akademickich do gospodarki;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych w ramach przedsięwzięcia Ministra – Legia Akademicka;
 • realizacja zadań wynikających z zawartych umów o realizację projektów w ramach programów Ministra pod nazwą „Mobilność Plus”, „Rozwój Sportu Akademickiego”, „Szlakami Polski Niepodległej”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, „Ideas Plus”, „Ideas Plus II” oraz „Iuventus Plus”, w tym ocena raportów rocznych i końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na ich realizację oraz wniosków o zmianę warunków umów;
 • współpraca z Centrum Nauki Kopernik w zakresie realizacji programu pod nazwą „Nauka dla Ciebie”;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych związanych z działalnością Biura, w zakresie zapewnienia ich funkcjonalności dla realizacji zadań Biura, z wyłączeniem zadań należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat BPM

tel.: 22 529 23 41
e-mail: sekretariat.bpm@mnisw.gov.pl

Dyrektor

Piotr Ziółkowski

Zastępca dyrektora

Beata Pukas-Turek