W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, realizacji programu „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, cyfryzacji obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, a także związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentów programowych i strategicznych w obszarze innowacyjności oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • programowanie i wdrażanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata:
  • 2014–2020, w tym programu „Euratom”, „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, a także funduszy strukturalnych, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  • 2021–2027, w tym programu „Euratom”, programu „Erasmus+” i „Horyzont Europa”, a także programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prowadzenie spraw z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i Procesu Bolońskiego, z wyłączeniem spraw związanych ze współpracą bilateralną;
 • koordynacja realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących planowania, budowy i wykorzystania infrastruktury badawczej krajowej i międzynarodowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej szkolnictwa wyższego i nauki, w tym koordynowanie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych i Komitecie Offsetowym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra;
 • prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”;
 • prowadzenie spraw dotyczących Funduszu Polskiej Nauki;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Łukasiewicz.

Do zadań DIR należy ponadto:

 • koordynacja spraw związanych z realizacją projektów systemowych lub pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz odpowiednich programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2021–2027, a także współpraca z właściwymi instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów studiów;
 • prowadzenie spraw w zakresie ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych;
 • prowadzenie spraw w zakresie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących planowania, budowy i wykorzystania infrastruktury badawczej krajowej i międzynarodowej;
 • obsługa przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich, Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Radzie Gubernatorów Wspólnotowego Centrum Badawczego JRC oraz w gremiach Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DIR

tel.: 22 629 89 73

e-mail: sekretariat.dir@nauka.gov.pl

Zastępcy dyrektora

Mateusz Gaczyński

Andrzej Kurkiewicz