W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Legislacyjno-Prawny

Departament Legislacyjno-Prawny (DLP) odpowiada za obsługę ministra i ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

  •  opracowywanie projektów ustaw, założeń projektów ustaw, rozporządzeń wydawanych przez Ministra, rozporządzeń i aktów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, jeżeli ich opracowanie należy do właściwości Ministra, oraz prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących tych projektów;
  • opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów innych aktów prawnych, w szczególności obwieszczeń i komunikatów, oraz projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego;
  • koordynowanie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie i prac związanych z opiniowaniem projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień oraz wnoszonych do rozpatrzenia przez właściwy komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów;
  • realizowanie zadań związanych z działalnością Ministra wynikających ze współpracy w sprawach legislacyjnych z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami władzy publicznej;
  • prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra;
  • świadczenie pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego;  
  • obsługa administracyjna rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym aktami wewnętrznymi.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DLP

tel.: 22 52 92 525

e-mail: sekretariat.dp@nauka.gov.pl

Dyrektor

Marcin Gubała

Zastępcy dyrektora

Mariusz Lenard

Bogusława Sztorc

Katarzyna Pietyra