W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW) odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie zapewnienia warunków organizacyjnoprawnych funkcjonowania uczelni, systemu stypendialnego dla studentów oraz nadzoru nad zgodnym z prawem działaniem uczelni. Departament zapewnia obsługę Ministra w zakresie spraw związanych z organizacją uczelni i nadzorem nad uczelniami, z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych.

Do zadań departamentu należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności: 

 • uczelni, w zakresie zgodności działania z prawem i spełniania warunków do prowadzenia studiów;
 • przebiegu studiów, tytułów zawodowych, dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, świadectw dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa;
 • studentów;
 • świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla studentów i doktorantów na studiach doktoranckich;
 • kredytów studenckich, w zakresie właściwości Ministra;
 • stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej;
 • pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich;
 • wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń dla rektorów;
 • nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra;
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DSW

tel.: 22 52 92 384

e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl

Dyrektor

Marcin Czaja

Zastępcy dyrektora

Monika Kwiecień-Miland

Ewa Trojanowska

Piotr Jagielski