W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za obsługę ministra i ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

  • projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju oraz utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki,
  • koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie dotyczącym systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i koordynowanie działań związanych z nauką języka polskiego w uczelniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie dotyczącym systemu uznawalności wykształcenia i koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce,
  • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad NAWA,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych, realizowanych na potrzeby Ministra.

 

Ponadto, do zadań DWM należy współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, w szczególności: Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI), Europejską Konferencją Biologii Molekularnej (EMBC), Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki, Instytutem Wiedzy o Człowieku w Wiedniu (IWM), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym z Globalnym Forum Naukowym i Międzynarodowym Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (ICSTI), oraz wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Dane kontaktowe

Sekretariat DWM

tel.:22 52 92 266

e-mail: sekretariat.dwm@nauka.gov.pl

Dyrektor

Przemysław Skrodzki

Zastępca dyrektora

Wojciech Dziedzic