W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za obsługę ministra i ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

  • projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego;
  • koordynowanie udziału przedstawicieli ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
  • prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  zadań  ministra  w  zakresie  urzędowego  poświadczania znajomości  języka  polskiego  jako  obcego  oraz  nauką  języka  polskiego  w  szkołach  wyższych  poza granicami Polski;
  • prowadzenie  spraw związanych  z  realizacją  zadań  ministra  w  zakresie  uznawalności  wykształcenia oraz koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Departament prowadzi sprawy wynikające z nadzoru ministra nad:

  • Narodową Agencją Wymiany Akademickiej,
  • współpracą z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI).

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Dane kontaktowe

Sekretariat DWM

tel.:22 52 92 266

e-mail: sekretariat.dwm@nauka.gov.pl

Dyrektor

Grażyna Żebrowska

Zastępca dyrektora

Przemysław Skrodzki