W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2020

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

styczeń

10.01.2020

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

styczeń

28.01.2020

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny raportów rocznych i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC”

styczeń

28.01.2020

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki

styczeń

28.01.2020

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych

styczeń

28.01.2020

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

luty

05.02.2020

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty 10.02.2020
8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki naukowej państwa

luty 10.02.2020
9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

luty 20.02.2020
10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

luty 20.02.2020
11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

marzec 03.03.2020
12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus”

marzec 04.03.2020
13.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

marzec 04.03.2020
14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą „DIALOG”

marzec 09.03.2020
15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki

marzec 12.03.2020
16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia na odległość w związku z czasowym zawieszeniem kształcenia w uczelniach i kształcenia doktorantów

marzec 12.03.2020
17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki naukowej państwa

marzec 12.03.2020
18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją epidemiczną

marzec 23.03.2020
19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert uczelni w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”

marzec 23.03.2020
20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

marzec 25.03.2020
21.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień 07.04.2020
22.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach

kwiecień 27.04.2020
23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

kwiecień 27.04.2020
24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz programu pod nazwą „Iuventus Plus”

maj 06.05.2020
25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

maj 11.05.2020
26.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

maj 20.05.2020
27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

czerwiec 04.06.2020
28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”

czerwiec 08.06.2020
29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

czerwiec 25.06.2020
30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

czerwiec 25.06.2020
31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

czerwiec 30.06.2020
32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”

czerwiec 30.06.2020
33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia grupy doradczej do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

lipiec 02.07.2020
34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

lipiec 02.07.2020
35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

lipiec 02.07.2020
36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy otoczenia prawnego systemu szkolnictwa wyższego i nauki

lipiec 08.07.2020
37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania regulacji w związku z przedsięwzięciem pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”

lipiec 08.07.2020

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów