W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2020

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

styczeń

10.01.2020

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

styczeń

28.01.2020

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny raportów rocznych i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC”

styczeń

28.01.2020

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki

styczeń

28.01.2020

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych

styczeń

28.01.2020

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

luty

05.02.2020

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty 10.02.2020
8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki naukowej państwa

luty 10.02.2020
9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

luty 20.02.2020
10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

luty 20.02.2020
11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

marzec 03.03.2020
12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus”

marzec 04.03.2020
13.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

marzec 04.03.2020
14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą „DIALOG”

marzec 09.03.2020
15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki

marzec 12.03.2020
16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia na odległość w związku z czasowym zawieszeniem kształcenia w uczelniach i kształcenia doktorantów

marzec 12.03.2020
17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki naukowej państwa

marzec 12.03.2020
18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją epidemiczną

marzec 23.03.2020
19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert uczelni w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”

marzec 23.03.2020
20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

marzec 25.03.2020

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów