W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2018

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

styczeń

12.01.2018

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

styczeń

17.01.2018

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

styczeń

17.01.2018

4.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie listy zatwierdzonych jednostek naukowych

styczeń

17.01.2018

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

styczeń

19.01.2018

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

30.01.2018

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowych programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

styczeń

30.01.2018

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

luty

16.02.2018

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców

marzec

02.03.2018

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

marzec

12.03.2018

11.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w latach 2017–2019

marzec

12.03.2018

12.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

marzec

14.03.2018

13.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

marzec

14.03.2018

14.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

marzec

14.03.2018

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”

marzec

27.03.2018

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

marzec

27.03.2018

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

11.04.2018

18.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2017 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk

kwiecień

13.04.2018

19.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2017 przyznano dotacje podmiotowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

kwiecień

18.04.2018

20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

kwiecień

25.04.2018

21.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie

kwiecień

25.04.2018

22.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2017 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

kwiecień

25.04.2018

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

kwiecień

30.04.2018

24.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie listy zatwierdzonych jednostek naukowych

maj

14.05.2018

25.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2018 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

maj

22.05.2018

26.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2018 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie kontynuowanych inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

maj

22.05.2018

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

maj

24.05.2018

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

maj

25.05.2018

29.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 2018 r. o powołaniu Komitetu Polityki Naukowej

czerwiec

05.06.2018

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

czerwiec

12.06.2018

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu „Index Plus”

czerwiec

12.06.2018

32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

czerwiec

26.06.2018

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich

czerwiec

29.06.2018

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

czerwiec

29.06.2018

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego

lipiec

18.07.2018

36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

lipiec

24.07.2018

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec

27.07.2018

38.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec

31.07.2018

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

sierpień

01.08.2018

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

sierpień

03.08.2018

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

sierpień

03.08.2018

42.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

sierpień

13.08.2018

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

sierpień

17.08.2018

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

sierpień

21.08.2018

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

wrzesień

03.09.2018

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

wrzesień

07.09.2018

47.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

wrzesień

28.09.2018

48.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

październik

02.10.2018

49.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

październik

02.10.2018

50.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców

listopad

02.11.2018

51.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu

listopad

02.11.2018

52.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

listopad

26.11.2018

53.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

grudzień

05.12.2018

54.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień

05.12.2018

55.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień

05.12.2018

56.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów końcowych z realizacji projektów w ramach programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

grudzień

06.12.2018

57.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2018 r. o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki

grudzień

21.12.2018

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów