W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Gabinet Polityczny Ministra (GPM)

Gabinet Polityczny Ministra (GPM) zajmuje się m.in. współpracą z organami państwa, koordynacją polityki informacyjnej ministerstwa, a także doradztwem w zakresie bieżącej działalności politycznej ministra.

Do zadań gabinetu należą również zagadnienia dotyczące:

  • zapewnienia zgodności działań realizowanych przez ministerstwo z celami i zadaniami polityki państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;
  • współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi;
  • doradzania ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
  • koordynacji realizacji polityki informacyjnej ministerstwa;
  • analizowania oraz oceny procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
  • współpracy z zagranicą, w zakresie niezastrzeżonym dla sekretarza stanu i podsekretarzy stanu.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat GPM

tel.: 22 52 92 631

e-mail: sekretariat.gpm@nauka.gov.pl

Szef Gabinetu Politycznego Ministra

Michał Sroka