Informacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem.

Po otrzymaniu z Ministerstwa podpisanych umów, na ich podstawie, jednostki naukowe zawierają umowy ze stypendystami.

Przypominamy, że Jednostka zobowiązana jest do przesłania do Ministerstwa jednego egzemplarza podpisanej umowy, zawartej ze Stypendystą.

Wzór umowy MNiSW – Jednostka Pobierz plik: rtf Wzór umowy MNiSW – Jednostka

Rozmiar : 0.1MB

Wzór umowy Jednostka – Stypendysta Pobierz plik: rtf Wzór umowy Jednostka – Stypendysta

Rozmiar : 0.07MB

Navigation Menu

Metrics