W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja na temat wyników rozpatrzenia wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów

19.12.2018

Na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzeń:

  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  (Dz. U. poz. 1050),
  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  (Dz. U. poz. 1051).

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2018/2019. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom na adres podany we wniosku.

Materiały

Wykaz nagrodzonych studentów
stypendia​_ministra​_201819​_-​_lista​_nagrodzonych​_studentów.pdf 0.53MB
Wykaz nagrodzonych doktorantów
stypendia​_ministra​_201819​_-​_lista​_nagrodzonych​_doktorantów.pdf 0.34MB
Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków studentów
ST​_wytyczne​_stypendia​_ministra​_2018.pdf 0.25MB
Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków doktorantów
DR​_wytyczne​_stypendia​_ministra​_2018.pdf 0.24MB