W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konferencja ministrów w Erywaniu 2015 rok

Ministrowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) wyznaczyli priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego w latach 2015-2018. W konferencji 14-15 maja 2015 roku w Erywaniu (Armenia) wzięła udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.

Podnoszenie jakości i przydatności kształcenia, wsparcie zatrudnialności absolwentów, poprawa włączającego charakteru systemów szkolnictwa wyższego kontekście wyzwań demograficznych, migracji i konfliktów zbrojnych oraz spójne wdrażanie dotychczas uzgodnionych reform systemowych – to nowe priorytety w rozwijaniu współpracy w ramach EOSW.

Ministrowie uznali za konieczne położenie nacisku na współpracę w stosowaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. Mają one wykorzystywać nowoczesne technologie, wspierać kształcenie zorientowane na studenta oraz pomagać nauczycielom akademickim w doskonaleniu kompetencji dydaktycznych. Przedstawiciele przyjęli również założenia dotyczące m.in. monitorowania karier zawodowych absolwentów, wspierania uznawania kształcenia wcześniejszego, umożliwienia państwom prowadzącym studia w ramach krótkich cykli włączenia ich do ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz wspierania mobilności studentów i kadry akademickiej z krajów ogarniętych konfliktami. Zaakceptowane zostały także znowelizowane Standardy i Wskazówki dotyczące zapewniania jakości w EOSW, europejskie podejście do zapewniania jakości wspólnych programów studiów oraz nową wersję przewodnika ECTS.

Ministrowie pozytywnie rozpatrzyli wniosek Białorusi o członkostwo w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Białoruś została 48. państwem biorącym udział w Procesie Bolońskim. Jednocześnie przyjęto mapę drogową zawierającą zobowiązania Białorusi do reformy krajowego systemu szkolnictwa wyższego.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja raportu, w którym szczegółowo podsumowano stan wdrażania założeń Procesu Bolońskiego w państwach EOSW. Przedstawicielka polskiego ruchu studenckiego w Europejskiej Unii Studentów, Karolina Pietkiewicz, zaprezentowała wyniki raportu Bologna with Student Eyes.

Konferencji towarzyszyło tzw. Bologna Policy Forum, skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego.Delegacja polska wzięła aktywny udział w dyskusjach podczas Konferencji. W związku z apelem Związku Nauczycielstwa Polskiego do minister nauki, delegaci podjęli problemy związane z warunkami zatrudnienia młodych naukowców oraz wzrostem obciążeń biurokratycznych.

W skład polskiej delegacji wchodzili: dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz (podsekretarz stanu w MNiSW, przewodnicząca delegacji), prof. Andrzej Kraśniewski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), prof. Marcin Krawczyński (Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich), Mateusz Mrozek (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Bartłomiej Banaszak (przedstawiciel Polski w Bologna Follow-up Group).

Materiały


Standardy​_i​_wskazazówki​_dotyczące​_zapewnienia​_jakości​_PL-tłum-ostat.pdf 0.91MB