Konwent Rzeczników

Konwent Rzeczników rozpoczął swoją działalność 27 października 2014 r., przejmując zadania realizowane dotychczas przez Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich. 

Skład osobowy II Konwentu Rzeczników na lata 2015-2018:

 • prof. dr hab. Grażyna Skąpska - przewodnicząca

członkowie:

 • prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
 • dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
 • dr hab. Radosław Giętkowski
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Indecki
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
 • dr hab. Krystyna Nizioł
 • dr hab. Radosław Olszewski
 • prof. dr hab. Sławomir Podlaski
 • dr hab. Łukasz Pohl
 • dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
 • prof. dr hab. Wojciech Tomasik

Do obowiązków Konwentu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej,
 2. formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających z prowadzonych postępowań, na wniosek uczelnianych komisji dyscyplinarnych, które będą dotyczyć w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu własnością intelektualną,
 3. inicjowanie prac nad projektami określającymi zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.

Uchwała nr 1/7/2015 Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej występowania rzeczników dyscyplinarnych Ministra w postępowaniu odwoławczym przed Komisją Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pobierz plik: pdf Uchwała nr 1/7/2015 Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej występowania rzeczników dyscyplinarnych Ministra w postępowaniu odwoławczym przed Komisją Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozmiar : 5.85MB

Metrics