W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mobilność Plus

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Młody naukowiec w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045)

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

Koszty pobytu za granicą:

Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 000 zł/każde niepełnoletnie dziecko uczestnika programu. Jeśli zagraniczny ośrodek naukowy zlokalizowany jest w kraju należącym do OECD, kwoty te podwyższa się o 30%.

Koszty podróży:

W ramach programu pokrywany jest koszt podróży ww. osób. Kwota na podróże wynosi od 1 000 do 8 000 zł/osobę, w zależności od odległości do przebycia i jest przyznawana raz na pełne 6 miesięcy pobytu ww. osób za granicą.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków podawane są w ogłoszeniach o konkursie zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Okres udziału w programie wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Podstawa prawna:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Mobilność Plus” 27 kwietnia 2012 r. Komunikat o ustanowieniu programu pn. „Mobilność Plus” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M. P. poz. 254). W dniu 20 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z dnia 27 grudnia 2016 r. (M. P. poz. 1242). Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. 22 529 23 41.

Materiały

Wzór aneksu do V edycji konkursu - plik RTF
Wzór​_aneksu​_do​_V​_edycji​_konkursu.rtf 0.05MB
Wzór załącznika do aneksu do V edycji konkursu - plik DOC
Wzór​_załącznika​_do​_aneksu​_do​_V​_edycji​_konkursu.doc 0.04MB
Wzór umowy do V edycji konkursu - plik RTF
Wzór​_umowy​_do​_V​_edycji​_konkursu.rtf 0.24MB
Załącznik nr 1 do umowy - plik DOC
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy.doc 0.04MB
Załącznik nr 2 do umowy - plik DOC
Załącznik​_numer​_2​_do​_umowy.doc 0.10MB
Wzór aneksu dla Mobilność Plus – wersja elektroniczna
20200420​_Aneks​_MOB​_+​_wersja​_elektroniczna.doc 0.06MB