W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nauka przeciw COVID-19

Kobieta w białym fartuchu patrzy przez mikroskop.

Narodowe Centrum Nauki

NCN ogłosiło wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

W marcu 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs pn. SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Konkurs skierowany był do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii.
Przeprowadzony w ekspresowej formule konkurs na badania nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz pandemią COVID-19 został rozstrzygnięty. Naukowcy otrzymają 12 mln zł na poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19

W Austrian Science Fund (FWF) uruchomiona została szybka ścieżka oceny merytorycznej  wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii.

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs jest organizowany we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF).

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą wysokiej jakości, nowatorskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19.

Ułatwienia dla beneficjentów skierowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

NCN wprowadziło również szereg ułatwień dla beneficjentów i zmian w wewnętrznych regulacjach skierowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR przyznało pierwszą transzę środków dla szpitali jednoimiennych na walkę z koronawirusem

Aż 79 projektów dotyczących walki z koronawirusem zgłosiły szpitale jednoimienne do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwsze podmioty otrzymały już decyzje o przyznaniu dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe w walce z epidemią. Pierwsza, wynosząca w sumie ponad 27 mln zł transza środków trafi m.in. do Centrum Medycznego w Łańcucie, Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Politechniki Wrocławskiej.

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

NAWA wspiera zagranicznych studentów – zapomogi i webinaria

Jednorazowe zapomogi oraz cykl spotkań z ekspertami i przedstawicielami środowiska akademickiego – to działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która wspiera zagranicznych studentów i stypendystów w czasie pandemii koronawirusa.

Wsparcie zagranicznych studentów – stypendystów NAWA

NAWA ogłosiła nabór wniosków o przyznanie jednorazowych zapomóg (500 zł) dla stypendystów programów im. Andersa, Banacha, Łukasiewicza, wymiany bilateralnej i programu Polonista. Wnioski spływały do NAWA do 30 kwietnia. Łącznie otrzymano ich ponad 1400. Obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Cykl webinariów dla zagranicznych studentów

Webinarium NAWA dla studentów zagranicznych z cyklu „Ready, Study, Go! Poland for students in Poland” organizowane jest pod patronatem MNiSW; to cykl spotkań on-line z ekspertami i przedstawicielami świata akademickiego. Do tej pory zorganizowano 6 webinariów. Nagrania wciąż są dostępne na Facebooku oraz YouTube, do tej pory odtworzono je blisko 35 000 razy.

Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wysiłki wielu zespołów naukowych na świecie skupiają się na wynalezieniu szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 lub skutecznych sposobów leczenia zakażonych. Badacze z różnych dziedzin nauki zastanawiają się też nad rozwiązaniami, które złagodzą konsekwencje społeczne i ekonomiczne pandemii. W odpowiedzi na wyzwania powstałe w związku z pojawieniem się COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza dedykowany nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz w walce z koronawirusem

Produkcja urządzenia Ventil, dzięki któremu jeden respirator może służyć dwóm pacjentom i opracowanie szybkiego, wysokoczułego testu na obecność koronawirusa – to niektóre z działań instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w walce z pandemią.

Centrum diagnostyczne

Uruchomienie medycznego laboratorium diagnostycznego, prowadzącego badania laboratoryjne na potrzeby rozpoznania i potwierdzenia COVID-19 z wykorzystaniem technik PCR w istniejących laboratoriach ŁUKASIEWICZ – PORT we Wrocławiu. Przeprowadzanie 300 testów na dobę.

HUB Biotechnologiczny

Koncepcja HUBu biotech zakłada stworzenie przestrzeni i platformy współpracy prywatno-publicznej firm i instytucji związanych z biotechnologią, farmacją i medycyną, celem budowy wartości opartej o kapitał intelektualny, wykorzystanie i współdzielenie danych w z góry określonych specjalizacjach.

Celem rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce jest aktywizacja badań nad lekami innowacyjnymi, a także zwiększenie produkcji leków dostępnych cenowo dla polskich pacjentów. W rezultacie, zwiększona niezależność farmaceutyczna Polski pozwoli zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa – w szczególności w związku z obecną sytuacją COVID-19, a także w przyszłości.

Łukasiewicz – PORT uruchomi we Wrocławiu superlaboratorium

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek ogłosił we Wrocławiu decyzję o sfinansowaniu uruchomienia w stolicy Dolnego Śląska Laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego BSL-3. Będzie ono elementem uruchamianego w Łukasiewicz – PORT Centrum Diagnostyki Populacyjnej.

Laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego BSL-3 będzie pierwszym tak zaawansowanym laboratorium w zachodniej Polsce, a zarazem jednym z zaledwie kilku na terenie całego kraju. Będzie też kluczowym elementem uruchamianego we Wrocławiu Centrum Diagnostyki Populacyjnej.

Platforma e-learningowa
 • Projektem zajmuje się ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Oprogramowanie pozwala umieszczać materiały merytoryczne dla poszczególnych poziomów klas. Kursy mogą być w łatwy sposób tworzone i przypisywane do różnych kategorii. Kategorie pozwalają na organizowanie kursów w sposób hierarchiczny i odpowiedni do przeznaczenia całej platformy.
Przyłbice
 • Projektem zajmuje się ŁUKASIEWICZ - Instytut Lotnictwa.
 • Wydajność ok. 1 000 dziennie. Do tej pory dostarczono ok. 5 000 przyłbic do szpitali.
Respirator

ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa wspólnie z ŁUKASIEWICZ – Instytutem Tele- i Radiotechnicznym opracowuje prototypy respiratorów ciśnieniowego i pojemnościowego z powszechnie dostępnych na rynku elementów. Założenia konstrukcyjne konsultowane były z pracownikami Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Trwają rozmowy koordynowane przez Ministerstwo Rozwoju z firmą B/S/H w celu potencjalnego uruchomienia produkcji.

System zdalnego kontaktu w izolatorium walce z COVID-19

Budowa technologicznego opracowania sytemu zdalnego kontaktu działającego na zasadzie „elektronicznej niani” do zastosowania w miejscu, w którym przebywać będą osoby oczekujące na wynik testu na obecność koronawirusa oraz pacjenci z łagodnym przebiegiem choroby. Zastosowanie elektronicznego systemu komunikacji znacznie ograniczy konieczność bezpośredniego kontaktu lekarzy i pielęgniarek z osobami chorymi, przez co personel medyczny będzie w mniejszym stopniu narażony na zarażenie. Wymierną korzyścią będzie także duża oszczędność kosztów zużycia środków bezpośredniej ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawiczki) a także związanych z każdorazową dezynfekcją.

Aparat Ventil już z certyfikatem. W Łukasiewiczu rusza produkcja kolejnych 100 sztuk urządzenia
VIRPOL - Narodowy Program okrycia, rozwoju i wytwarzania terapii przeciwko wirusom (w tym COVID-19)

Odkrycie, rozwój i wytwarzanie w Polsce efektywnej terapii lekowej przeciwko koronawirusom (w tym SARS-CoV-2). Powstały lek będzie posiadał celowany na koronawirusa mechanizm działania, będzie możliwy do stosowania w monoterapii bądź w kombinowanym leczeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi, które wykażą efektywność w terapii COVID-19. Lek będzie efektywny na warianty zmutowane, powstałe spontanicznie bądź w wyniku uzyskiwania oporności na stosowane inne leki przeciwwirusowe.

We Wrocławiu powstają unikatowe testy na koronawirusa

Łukasiewicz – PORT rozpoczął prace nad szybkim testem molekularnym LAMP diagnozującym zakażenie SARS-CoV-2, pierwszym tego typu w Polsce. Instytut wyprodukuje też przeciwciała do szybkich testów serologicznych na antygen wirusa. To założenia współpracy z poznańską firmą biotechnologiczną Novazym i element Tarczy Naukowej, której celem jest walka ze skutkami pandemii.

Centrum Diagnostyki Populacyjnej powstanie w Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ogłosili we Wrocławiu zamiar utworzenia Centrum Diagnostyki Populacyjnej w instytucie Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii. Centrum powstanie, aby prowadzić badania związane z chorobami zakaźnymi (COVID-19, AH1N1, SARS) oraz chorobami cywilizacyjnymi.

Naukowcy Łukasiewicza zbudowali prototyp respiratora „ostatniej szansy”

Respirator ciśnieniowy WentILOT 1.0 w najbliższych dniach będzie gotowy do testów medycznych. Po pozytywnym ich przejściu i kierunkowej decyzji Ministerstwa Rozwoju możliwe będzie uruchomienie produkcji sprzętu.

Założenia konstrukcyjne respiratora konsultowane były z pracownikami Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Łukasiewicz wyprodukuje w miesiąc ponad 2.000.000 maseczek

Naukowcy Łukasiewicza pracują nad uruchomieniem produkcji maseczek medycznych. W skład konsorcjum projektowego wchodzą przedstawiciele Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie.

Łukasiewicz włącza się w projekt Agencji Badań Medycznych prac nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Agencja Badań Medycznych będzie realizowała „Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii” w partnerstwie z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2.

Naukowcy ŁUKASIEWICZA we współpracy z naukowcami Politechniki Wrocławskiej poszukają skutecznych terapii wśród znanych leków poprzez intensyfikację prac nad inhibitorami proteazy SARS-CoV-2 Mpro. Celem badania jest zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Inhibitor tej proteazy jest świetnym kandydatem na leki również ze względu na unikalność proteazy. Dzięki temu zastosowanie leku hamującego aktywność tego enzymu może zwalczać wirusa bez skutków ubocznych terapii.

Łukasiewicz i Celon Pharma inicjują strategiczny program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. rozpoczęły wspólny program badawczy.

Do programu badawczego ŁUKASIEWICZ wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo. Do prac zostaną wykorzystane także wiedza i doświadczenie m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną.

Celon Pharma S.A. wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitro, in vivo. Wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych.

Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz w eksperckim zespole doradczym MNiSW

Do zadań zespołu należy przygotowywanie i przedstawianie szefowi resortu nauki informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19 i podejmowanych badaniach naukowych związanych z epidemią. Eksperci będą również odpowiedzialni za przeprowadzanie analizy potrzeb związanych ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 oraz przedstawianiem stosownych rekomendacji w powyższym zakresie. 

 

Wsparcie od PAN w walce z nowym koronawirusem, działania instytutów badawczych

Instytuty Polskiej Akademii Nauk włączają się do walki z pandemią COVID-19. Badacze wykonują testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Stworzyli też prototyp autorskiego testu i ruszyła produkcja aparatu Ventil, który pozwala podłączyć dwóch chorych do jednego respiratora. Do szpitali trafiają środki ochrony osobistej przekazane przez laboratoria Instytutów PAN.

Paczki z niezbędnymi artykułami

Maseczki chirurgiczne, rękawiczki lateksowe i nitrylowe, fartuchy flizelinowe, ochraniacze na buty i czepki - paczki z tymi artykułami pojechały do Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. To wsparcie od Instytutu Farmakologii PAN.

Biblioteka Kórnicka PAN przekazała poznańskiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Karola Jonschera maseczki chirurgiczne. To dar od konserwatorów, którzy opiekują się zabytkowym księgozbiorem. W pakiecie były też książeczki „Skarby Biblioteki Kórnickiej” dla najmłodszych pacjentów.

Pomoc dla sanepidu

Instytuty PAN udostępniają swój specjalistyczny sprzęt, a naukowcy i doktoranci wykonują testy na obecność koronawirusa, wspierając w tej sposób sanepid. Takie działania podjęły:

 • we Wrocławiu – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN;
 • w Łodzi – Instytut Biologii Medycznej PAN;
 • w Poznaniu – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.
Druga generacja poznańskiego testu na koronawirusa

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przygotował prototyp autorskiego testu na obecność koronawirusa.
Po miesiącu intensywnych prac gotowy jest test wykrywający nie jeden, a dwa geny SARS-CoV-2. Opracowali go naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Produkcja ruszyła w tym tygodniu i opiera się w całości na elementach od polskich dostawców.

Jeden respirator dla dwóch pacjentów

Ruszyła również produkcja aparatu Ventil - podłącza się go do respiratora. Z wentylacji mogą korzystać jednocześnie dwie osoby. Urządzenie powstało w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Prace nad lekiem

Uczeni z całego świata angażują się w walkę z pandemią. Szukają szczepionki i skutecznego leku. W jednym z projektów badawczych bierze udział związany z PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Najpierw superkomputery o najpotężniejszych mocach obliczeniowych przeanalizują 500 miliardów cząsteczek chemicznych. W ten sposób naukowcy wytypują substancje potencjalnie skuteczne w leczeniu. Potem ruszy część doświadczalna projektu i do akcji wkroczą biolodzy molekularni.

Współpraca polskich badaczy z Europejskim Instytutem Bioinformatyki

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przystępują do współpracy z Europejskim Instytutem Bioinformatyki (EMBL-EBI) jako węzeł krajowy w zakresie danych dot. koronawirusa SARS-CoV-2.

Zbiorcze testowanie na koronawirusa. Projekt Instytutu Nenckiego PAN

Metoda pozwoli szybko – bo grupowo – przebadać wszystkich pacjentów i medyków danego oddziału szpitalnego. Pomoże też domom pomocy społecznej w diagnostyce pensjonariuszy i personelu. Nad szczegółami pracuje właśnie Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Sprawdź, czy chorowałeś na COVID-19 i pomóż przy okazji naukowcom

W Poznaniu będzie można zrobić bezpłatny test na koronawirusa i jednocześnie dołożyć swoją cegiełkę do ważnego badania. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN chce ustalić, ile osób w Polsce przeszło COVID-19 bezobjawowo, a także jakie czynniki genetyczne wpływają na przebieg choroby.

Skuteczniejsza walka z COVID-19 – udział Centrum Badań Kosmicznych PAN w projekcie HERoS

Na początku kwietnia ruszył nowy międzynarodowy projekt Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS) mający wspomóc walkę z pandemia SARS-CoV-2. Celem projektu jest udoskonalenie reagowania na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, w tym także metod zapobiegania szerzeniu dezinformacji powodujących nieracjonalne zachowania społeczeństwa.
W nowym projekcie wezmą udział specjaliści z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN.

Źródła informacji: instytuty Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Kórnicka PAN

Uniwersytety w Polsce w walce z koronawirusem

Wolontariat podchorążych, akcja #grunwald2020, szycie maseczek i konstruowanie medycznych przyłbic, a także porady psychologiczne w internecie i zajęcia wf-u online – to pomysły polskich uczelni na włączenie się w walkę z koronawirusem.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • #BądźjakNewton. Akademia Górniczo-Hutnicza zachęca do podzielenia się w sieci swoimi osiągnięciami naukowymi w czasie pandemii. Uczelnia czeka na przesyłane przez studentów oraz doktorantów zdjęcia i stories na Instagramie pod hasztagiem #BądźjakNewton.
 • Respiratory “ostatniej szansy” z drukarki 3D - to pomysł krakowskich naukowców na walkę z koronawirusem. Twórcy zastrzegają, że ich sprzęt wspomagający oddychanie nie zastąpi profesjonalnego urządzenia, ale może być pomocny w sytuacji tymczasowych braków. W dodatku łączny koszt łatwych do uzyskania komponentów dla jednego VentilAid nie powinien przekroczyć 1000 zł.
 • AGH w ramach akcji #grunwald2020. Przedsięwzięcie Wydziału Energetyki i Paliw - przekazano 30 litrów alkoholu etylowego, rękawiczki, okulary i środki czystości dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach akcji #grunwald2020.
 • Ponad 20 tys. zmontowanych przyłbic dla 207 instytucji - takim wynikiem kończy się akcja „Przyłbica dla Medyka AGH” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studenci i pracownicy uczelni przez blisko dwa miesiące produkowali i składali sprzęt ochronny dla służby zdrowia, straży, policji i służb miejskich.
  Sukces produkcji przyłbic był możliwy dzięki pracy wolontariuszy. W inicjatywę włączyło się ponad 100 studentów oraz ich opiekunów - pracowników uczelni. Druk i montaż sprzętu odbywały się w trybie zmiennym, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  Jednocześnie grupa z AGH drukuje adaptery do masek pełnotwarzowych. Dzięki tym dodatkowym elementom maski mogą być wyposażone w filtry antywirusowe i służyć jako wysoce skuteczny sprzęt ochronny dla personelu medycznego. Krakowskie pogotowie otrzyma łącznie 250 tego rodzaju masek.
 • Granty obliczeniowe poświęcone badaniom nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 mają pierwszeństwo w kolejce dostępu do zasobów najszybszego superkomputera w Polsce – Prometheusa.
  Działający od 2015 roku w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH Prometheus nieustannie służy badaniom naukowym. W tym trudnym czasie również w walce z wirusem. Dotychczas zarejestrowane zespoły badają m.in. przeciwciała obecne w czasie zakażenia, cząsteczki wykazujące potencjalne działanie hamujące infekcję, oraz możliwości rozwoju szczepionek.
 • Jaki jest profil hakera w dobie COVID-19? Co warto wiedzieć o korzystaniu z usług internetowych podczas pandemii? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy uczestniczą w jednym z czołowych europejskich projektów naukowo-badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa - ECHO.
 • Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stworzyli aplikację Aider. Ma ona za zadanie pomóc osobom, które nie mogą wychodzić z domu w tym trudnym okresie, a potrzebują np. dostarczenia zakupów czy pomocy w codziennych czynnościach.
 • 500 masek z filtrem przekazali studenci AGH Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie. Maski te miały chronić żaków, członków zespołu AGH Racing, podczas budowy tegorocznego bolidu.
 • Hackathon zdalny „EduShock. Edukacja po pandemii”. Studenci i wykładowcy zgromadzili spore doświadczenie na temat edukacji zdalnej a hackathon pozwolił je spożytkować. Uczestnicy i uczestniczki szukali pomysłów, jak zmienić lub przekształcić szkolnictwo wyższe za pomocą technologii w sytuacji gdy wskazane jest przejście na model edukacji zdalnej bądź mieszanej.
 • Pomoc psychologiczna. W związku z epidemią wirusa COVID-19 w ramach Programu ADAPTER AGH uruchomiła dodatkowe Punkty Konsultacyjne z możliwością konsultacji on-line.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Politechnika Białostocka
Politechnika Śląska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłosił, że stworzył substancję, która silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badacze są zdania, że wyniki są obiecującym pierwszym krokiem na drodze do przygotowania leku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet udostępnił Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach nowoczesny sprzęt  dla centrum symulacji medycznych do wspomagania wentylacji osób z niewydolnością oddechową: respirator Savina i respirator transportowy.
 • Pomoc psychologiczna - prowadzenie on-line  dyżurów psychologów na Skype.
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie udzieliła wsparcia finansowego w łącznej wysokości  225 tys. złotych z własnych środków finansowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków niezbędnych do opanowania pandemii.

Władze Uczelni podjęły decyzję o przesunięciu własnych środków finansowych przeznaczonych na uruchomienie Laboratorium Cyberbezpieczeństwa i udzieleniu wsparcia finansowego na rzecz ww. szpitali. Równolegle do wsparcia finansowego Uczelnia wspierała osoby, które nie radziły sobie psychicznie w zaistniałej sytuacji. Zorganizowana została pomoc psychologiczna poprzez kontakt telefoniczny z zachowaniem poufności, przez 11 doświadczonych psychologów.

Od samego początku epidemii odpowiadając na apele o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pomocą drukarek 3D drukowali i przekazywali przyłbice ochronne dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników podmiotów opiekuńczo-leczniczych. Do tej pory Uczelnia wyprodukowała i rozdała kilkaset przyłbic, które trafiły do kilkunastu placówek w Lublinie.

 

„Politechniki pomagają" - telekonferencja

Polskie politechniki od wielu tygodni pomagają w walce z koronawirusem - przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 r. podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza.