Patronaty

Jeśli organizujesz wydarzenie związane bezpośrednio z polityką naukową państwa i działaniami naszego resortu, możesz ubiegać się o patronat ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wystąp o patronat

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub jego udział w komitecie honorowym, prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: patronat@nauka.gov.pl. Przed wysłaniem dokumentów prosimy także o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania patronatów.

Kwestionariusze powinny trafić do urzędu drogą mailową nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż na 60 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. Po otrzymaniu kwestoinariusza, dostaną Państwo mailowe potwierdzenia wpłynięcia dokumentów. Decyzję o przyznaniu patronatu również prześlemy pocztą elektroniczną.

Organizatorzy wydarzenia, które zostało objęte patronatem (lub w którego komitecie honorowym znalazł się minister) zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z jego przebiegu i przesłania na adres patronat@nauka.gov.pl najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia projektu.

Kontakt

Sprawami związanymi z patronatami zajmuje się Klaudia Palcar, z którą można kontaktować się poprzez adres patronat@nauka.gov.pl

Jak uzyskać dofinansowanie wydarzeń?

Dofinansowanie przez MNiSW działań takich jak konferencje czy warsztaty może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN). Więcej informacji.

pdf Lista patronatów udzielonych w 2019 - stan na 5 marca 2019 r.

0.38MB

pdf Lista patronatów udzielonych od kwietnia 2019 - stan na 4 lutego 2019 r.

0.4MB

pdf Lista patronatów udzielonych od stycznia 2019 - stan na 20 listopada 2018 r.

0.03MB

pdf Lista patronatów udzielonych od stycznia do grudnia 2018 - stan na 20 listopada 2018 r.

0.17MB

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Logotypy

Navigation Menu

Metrics