W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podmioty podległe, nadzorowane i objęte nadzorem właścicielskim ministra

Obecnie w Polsce działa ponad 400 uczelni publicznych i niepublicznych, a nad większością z nich sprawuje nadzór Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to uniwersytety, politechniki, akademie, publiczne uczelnie zawodowe oraz uczelnie niepubliczne. Do innych jednostek podległych Ministrowi należą m.in. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Narodowe Centrum Nauki. Wraz z innymi organami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi również Centrum Nauki Kopernik oraz Narodowe Muzeum Techniki. Pełen wykaz znajduje się w obwieszczeniu.

POL-on

POL-on to najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Podstawowym celem systemu jest realny wpływ na efektywne wydawanie środków publicznych na naukę i kształcenie. Dane gromadzone w systemie służą przed wszystkim MNiSW do kształtowania polityki dotyczącej obszaru nauki i szkolnictwa opartej na faktach. System POL-on ułatwił uczelniom wiele obowiązków sprawozdawczych umożliwiając zdalną sprawozdawczość.

Strona Internetowa POL-on

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Strona Internetowa NCN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strona Internetowa NCBiR

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski oraz z zagranicy.

Strona Internetowa NAWA