Polemiki i sprostowania

Article List

02.12.2018 10:00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zyska dzięki Konstytucji dla Nauki [sprostowanie]

Ponad 31 mln zł na inwestycje i 12 mln zł na rozwój badań ważnych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – to nie jedyne korzyści finansowe, jakie przyniosła olsztyńskiej uczelni Konstytucja dla Nauki. Zmniejszenie liczby uniwersytetów i degradacja uczelni regionalnych – to spekulacja dziennikarska napisana na podstawie opinii, które odnosiły się do zupełnie innego projektu reformy szkolnictwa wyższego i nauki i jednocześnie były podważane przez inne analizy.
18.10.2018

Trwają konsultacje projektu rozwiązań zaproponowanych dla instytutów PAN

Konstytucja dla Nauki całkowicie zmienia system kategoryzacji – od teraz ewaluacja działalności naukowej będzie przeprowadzana w dyscyplinach naukowych, a nie jak dotychczas, w odniesieniu do jednostki naukowej. Zmiana ta wpłynęła również na zasady finansowania Instytutów naukowych PAN. Zgodnie z duchem reformy, która kładzie nacisk na konsultacje ze środowiskiem akademickim - projekt rozwiązań zaproponowanych dla instytutów PAN był przedmiotem prekonsultacji (przed opublikowaniem projektu rozporządzenia) z Dyrektorami Instytutów PAN zarekomendowanymi do współpracy w tym obszarze przez Prezesa PAN.
02.10.2018

Sprostowanie informacji zawartej w artykule opublikowanym w portalu OKO.press

18.07.2018

Sprostowanie informacji zawartej w materiale Radia Maryja dot. stanowiska KRASP względem ustawy 2.0

08.06.2018

Sprostowanie informacji zawartej w artykule Rzeczpospolitej „Bronią autonomii uniwersytetów”

24.04.2018

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji na temat zmian nazw uczelni

18.10.2017

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji opublikowanych na portalu Innpoland.pl

16.10.2017

Wyjaśnienie dotyczące nowego podziału dyscyplin

25.08.2017

Sprostowanie informacji zawartej w artykule Rzeczpospolitej „Bez płac minimalnych na uczelniach”

02.04.2015

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Dziennika Gazety Prawnej „Uczelnie publiczne na sprzedaż”

Metrics