W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW nie znalazłeś istotnej dla Ciebie informacji, prosimy o kontakt z Biurem Ministra.

Informacja publiczna - co to takiego?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Są to w szczególności informacje dotyczące m.in.:

  • działalności władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania pubilczne,
  • majątku organów władzy pubicznej i osób sprawujących w nich funkcje,
  • sposobu stanowienia aktów publicznoprawnych,
  • prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych,
  • danych publicznych (np. treści dokumentów urzędowych, informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych).

Wnioski o dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Wnioski o dostęp do informacji publicznej przyjmujemy na:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuro Ministra
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Terminy

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniesz o tym powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o wyznaczeniu nowego terminu odpowiedzi, który jednak nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Materiały

Klauzula informacyjna
14082019​_KI​_-​_informacja​_publiczna​_art​_13​_ust​_1​_i​_2.pdf 0.68MB