W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ważne informacje

  • Sprawdź, czy w aplikacji załączyłeś wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań formalnych. Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
  • Korzystaj z przygotowanych formularzy oświadczeń: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
  • Podaj swój poziom znajomości języka wg skali przyjętej przez Radę Europy (np. B1 albo B2), jeżeli jest on wymagany w ogłoszeniu. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu.
  • Jeśli posiadasz oświadczenie o niepełnosprawności i chcesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdziesz się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów załącz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (już na etapie aplikowania na wolne stanowisko pracy).
  • Złóż ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  • Dokładnie przeanalizuj swoje doświadczenie zawodowe/staż pracy, ponieważ w celu potwierdzenia treści złożonego oświadczenia możesz zostać poproszony o dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających jednoznacznie pełen wymagany okres zatrudnienia, wymagany obszar i rodzaj wykonywanych zadań (np. kopii świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopii innych zaświadczeń).
  • Jeżeli chcesz złożyć ofertę elektronicznie skorzystaj z formularza aplikacyjnego: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie są konieczne. Jednak są one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych, które zwiększają Twoje szanse.
  • Najczęściej kontaktujemy się z kandydatami poprzez e-mail. Sprawdzaj swoją pocztę, w tym sprawdzaj SPAM (zdarza się że korespondencja trafia do SPAMU).