W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół doradczy do spraw studenckich

Zespół powołany został Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2019 r.

Przewodniczącym Zespołu był Łukasz Rusajczyk.

Do zadań zespołu należało wspieranie ministra w zakresie realizacji zadań, które oddziałują na studentów, w szczególności:

  • projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz o wynikających z niej szansach i możliwościach dla studentów;
  • identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej w uczelniach;
  • opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu problemów i barier;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących studentów przedstawionych zespołowi przez ministra.

Zespół zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2019 r.

Materiały

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich
20190906​_Zarządzenie​_zespół​_studencki​_13022019.pdf 0.22MB
Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich
20190906​_zmiana​_zarządzednia.pdf 0.32MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2/2019 z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie komentarza do art. 25 ust. 4 i art. 30 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_2​_-​_W​_sprawie​_komentarza​_do​_art​_25​_ust​_4​_i​_art​_30​_ust​_3​_ustawy​_POSWiN.pdf 0.41MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3/2019 z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie komentarza do art. 23 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_3​_-​_W​_sprawie​_komentarza​_do​_art​_23​_ust​_5​_ustawy​_POSWiN.pdf 0.42MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4/2019 z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie udziału studentów w składach orzekających komisji dyscyplinarnych
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_4​_-​_W​_sprawie​_udziału​_studentów​_w​_składach​_orzekających​_komisji​_dyscyplinarnych​_I​_instancji.pdf 0.41MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 5/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad organizacyjnych pracy zespołu
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_5​_-​_W​_sprawie​_zasad​_organizacyjnych​_pracy​_zespołu.pdf 0.41MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wsparcia studentów z dysleksją
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_6​_-​_Wsparcie​_studentów​_z​_dysleksją.pdf 0.55MB
Uchwała Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udziału studentów w ocenie nauczycieli akademickich
20190906​_[PDF]​_Uchwała​_nr​_7​_-​_Udział​_studentów​_w​_ocenie​_nauczycieli​_akademickich.pdf 0.51MB
Uchwała nr 8 - W sprawie zaleceń w zakresie funkcjonowania na uczelniach osób z niepełnosprawnością
[PDF]​_Uchwała​_nr​_8​_-​_W​_sprawie​_zaleceń​_w​_zakresie​_funkcjonowania​_na​_uczelniach​_osób​_z​_niepełnosprawnością.pdf 0.55MB
Uchwała nr 9 - w sprawie stanowiska w zakresie sportu akademickiego
[PDF]​_Uchwała​_nr​_9​_-​_​_w​_sprawie​_stanowiska​_w​_zakresie​_sportu​_akademickiego.pdf 0.06MB
Uchwała nr 10 - w sprawie stanowiska w zakresie wsparcia psychologicznego dla studentów
[PDF]​_Uchwała​_nr​_10​_-​_w​_sprawie​_stanowiska​_w​_zakresie​_wsparcia​_psychologicznego​_dla​_studentów.pdf 0.05MB
Podsumowanie prac Zespołu doradczego ds. Studenckich
Podsumowanie​_prac​_Zespołu​_doradczego​_ds​_Studenckich​_Ministerstwa​_Nauki​_i​_Szkolnictwa​_Wyższego.pdf 0.48MB