Grupy krwi

 

Grupy krwi

Na powierzchni czerwonych krwinek, występują pewne zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących reakcję układu odpornościowego. Cząsteczki te maja przeważnie budowę białkową, a niektóre z nich są silnymi antygenami, tzn. wprowadzone do krwi osoby, która ich nie ma, powodują powstanie skierowanych przeciwko nim przeciwciał.

 

Układy grupowe

Do najważniejszych zalicza się układy grupowe ABO i Rh. Układ grupowy ABO oznacza, że na powierzchni krwinek czerwonych mogą występować antygeny oznaczone literami A i B, ich brak do grupy O, natomiast obecność tylko jednego antygenu do grupy A lub B. Drugi układ grupowy to układ Rh, różnica miedzy jednym a drugim polega na tym, że w układzie ABO w osoczu zawsze występują aglutyniny skierowane przeciw nieobecnemu u danej osoby antygenowi, natomiast w układzie Rh te aglutyniny początkowo są nieobecne, ale pojawiają się wówczas gdy wprowadzi się odpowiedni antygen, np. po przetoczeniu krwi.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.02.2019 12:44
Osoba publikująca: Monika Rutkowska
Zmodyfikowano: 21.02.2019 10:50
Osoba modyfikująca: Monika Rutkowska