Ogólnopolska kampania społeczna "Twoja krew, moje życie"

Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Motywem przewodnim inicjatywy jest Czerwona Nitka, która symbolizuje łączącą nas więź. Ten swoisty symbol pokazuje, że wokół każdego z nas są ludzie oddający krew i warto zainspirować się ich postawą. Kampania powstała również z myślą o stworzeniu w Polsce społeczności osób, które są świadome potrzeby oddawania krwi, robią to chętnie i regularnie, zabezpieczając krajowe potrzeby w tym zakresie.

W czasie trwania kampanii społecznej na lata 2015-2020 zaplanowano liczne aktywności mające na celu budowanie świadomości w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz zwiększenie liczby stałych dawców:

  • w 2015 r. - opracowanie kreacji wizualnej ogólnopolskiej kampanii społecznej.
  • w 2016 r. - działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
  • w 2017 r. - działania skierowane i przeprowadzone w podmiotach leczniczych oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych (punktach pobierania krwi),
  • w 2018 r. - skierowanie komunikacji do pracodawców, korporacji, firm i instytucji, celem propagowania honorowego krwiodawstwa i włączenia idei honorowego oddawania krwi w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • w 2019 r. - wzmocnienie wizerunku publicznej służby krwi i atrakcyjności honorowego krwiodawstwa poprzez poprawę jakości obsługi dawcy,
  • w 2020 r. - przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców.

Większa świadomość w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz rosnąca liczba dawców to czynniki, które sprawią, że czerwona nić oplecie i połączy całą Polskę.
Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.02.2019 10:58
Osoba publikująca: Weronika Kalwasińska
Zmodyfikowano: 14.03.2019 17:01
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl