Program lojalnościowy pn. "Każda kropla jest cenna"

Celem programu lojalnościowego jest zachęcenie obecnych i potencjalnych Krwiodawców do promowania postaw i zachowań pozytywnych społecznie.

Idea programu lojalnościowego „Każda kropla jest cenna” wpisuje się w ogólnopolską kampanię promującą honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”.

Regulamin programu lojalnościowego dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej RCKiK.