W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: Niemcy

12.08.2021

Osoby przebywające w Niemczech i podejrzewające u siebie objawy zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) powinny kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt).

koronawirus info

 

Podstawowe informacje 
Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. 
 
Wprowadzenie obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.
 

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). W powiatach, gdzie odnotowano bardzo wysoki wzrost zachorowań, nakaz zakrywania ust i nosa może dotyczyć całej przestrzeni publicznej. Należy stosować się do umieszczanych informacji oraz śledzić ogłoszenia w lokalnych mediach. 

WAŻNE! Podczas robienia zakupów oraz korzystania z komunikacji miejskiej należy korzystać z maseczek medycznych (tj. maseczek operacyjnych, z filtrem FFP2 lub KN95). Maski materiałowe, szale i przyłbice nie są akceptowane. W Berlinie i Bawarii dopuszczalne są tylko maseczki z filtrem FFP2 (w Berlinie również KN95). 

W przypadku przebywania w miejscu, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczki bez jej posiadania należy liczyć się z mandatem. Wysokość mandatu jest zależna od regulacji danego kraju związkowego. 

Ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług 

W wielu krajach związkowych skorzystanie z niektórych usług, takich jak wizyta w muzeum lub restauracji (w zamkniętym pomieszczeniu), uprawianie sportu w hali, udział w wydarzeniu (w zamkniętym pomieszczeniu), odwiedzin w szpitalu lub skorzystanie z noclegu jest tylko możliwe tylko dla:

 • osób posiadających aktualny, negatywny wynik testu (24h, PCR 48h);
 • osób zaszczepionych (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńców (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • dzieci do 6 r. życia. 

Sugerujemy zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych krajów związkowych.

Od 23 sierpnia 2021 r. takie przepisy będą obowiązywać we wszystkich landach.  

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.

Do 10 października 2021 r. soby mieszkające w Niemczech mogą skorzystać co najmniej raz w tygodniu z bezpłatnych szybkich testów na obecność koronawirusa. Informacje o punktach, w których możesz wykonać bezpłatny test oraz miejscach, gdzie test jest konieczny, znajdziesz na stronach internetowych krajów związkowych

Osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi są traktowane w takich sytuacjach, jakby posiadały negatywny wynik testu. Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki.

Ograniczenia w podróżowaniu po Niemczech 

Władze niemieckie apelują o ograniczenie podróży do niezbędnych oraz ograniczenie jednodniowych wycieczek turystycznych do okolic miejsca zamieszkania. 

Hotele i inne miejsca noclegowe przujmują już turystów, jednak w niektórych krajach związkowych już teraz korzystać z noclegu mogą:

 • osoby posiadające aktualny, negatywny wynik testu przeprowadzonego 24h przed rozpoczęciem pobytu (PCR 48h);
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • dzieci do 6 r. życia.

Od 23 sierpnia 2021 r. takie przepisy będą obowiązywać we wszystkich landach. Sugerujemy wcześniejszy kontakt z hotelem.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19

Informacje na temat powiatów o najwyższych wskaźnikach są dostępne w codziennych raportach sytuacyjnych Instytutu Roberta Kocha. 

 

Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

Za szczegółowe przepisy prawne, które wprowadzają dodatkowe ograniczenia odpowiadają rządy krajów związkowych. Dlatego w cześci z nich dodatkowe ograniczenia mogą się nieznacznie różnić. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów - niem. Landkreis, miast - niem. Stadt). 

 • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;
 • w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających. Pracodawcy będą zobowiązani do umożliwiania pracy zdalnej w tych przypadkach gdy jest to możliwe;
 • istnieją ograniczenia w kontaktach społecznych. Limity osób i gospodarstw domowych różnią się w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dzieci do lat 14, ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie są brane pod uwagę. W powiatach z dużą liczbą zakażeń możliwe są ostrzejsze ograniczenia: np. kontakt tylko własnego gospodarstwa domowego z jedną dodatkową osoba. Również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp;
 • ograniczone podróży prywatnych: hotele co do zasady przyjmują już turystów;
 • ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. W sytuacji, gdy rodzice nie będą mogli zająć się dziećmi, ma zostać zapewniona opieka zastępcza. Decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów podejmują kraje związkowe;
 • ograniczenie możliwości spędzania czasu wolnego: zamknięte teatry, filharmonie, muzea, opery, targi, kina, miejsca do uprawiania sportu amatorskiego, studia fitness. W wielu landach możliwość spędzania czasu wolnego jest możliwa w odpowiednim reżimie sanitarnym (np. zachowanie odległości, posiadanie negatywnego wyniku testu);
 • ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji i punktów usługówych: możliwość sprzedaży tylko na wynos, wizyta tylko z negatywnym wynikiem testu, ograniczenie liczby dostępnych miejsc. Ograniczenia różnią się w zależnośći od kraju związkowego/powiatu i sytuacji epidemiologicznej;
 • nabożeństwa odbywają się w reżimie sanitarnym. Może zostać wprowadzona obowiązkowa, wcześniejsza rejestracja uczestników; 
 • na obszarach z dużą liczbą zakażeń (tj. wskaźnik nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni utrzymuje się przez trzy dni z rzędu powyżej 100) wprowadzone zostają dodatkowe ogracznienia np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.
  • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
  • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
  • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki.
   Jeżeli na danym obszarze zostało wprowadzone ograniczenie opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko, gdy jest to konieczne. Co do zasady jest to 22:00-5:00. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu do czasu wejścia w życie przepisów federalnych (Bundesnotbremse). 
 • ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych;
 • duże wydarzenia są odwołane. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby;
 • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

Apelujemy o aktualne śledzenie bieżących informacji w lokalnych mediach oraz stosowanie się do przepisów niemieckich władz. Adresy stron internetowych poszczególnych krajów związkowych zawierające o szczegółowych ograniczeniach w danych landach dostępne są w sekcji: Informacje krajów związkowych. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Niemczech

Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Niemczech dostępne są też na stronach:

Federalne Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię na temat koronawirusa pod numerem telefonu: +49 (0) 30 34 64 65 100.

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Pełnomoczniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Wjazd do Niemiec

Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

Jeżeli po przyjeździe do Niemiec wystąpią objawy zachorowania na COVID-19, skontaktuj się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Polska nie jest obszarem ryzyka. Jeżeli planujesz podróż do Niemiec z innego kraju przeczytaj informacje poniżej.

Wjazd do Niemiec z obszarów ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha. Polska nie jest uznawana za obszar ryzyka.

Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z obszaru ryzyka, to oprócz wykonania testu przed wjazdem musisz liczyć się również z obowiązkiem zgłoszenia wjazdu oraz odbyciem kwarantanny na własny koszt. WAŻNE! Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech.

Zarejestruj swój wjazd z obszaru ryzyka na stronie www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w języku polskim, jednak nazwy krajów należy wpisywać w jęz. niemieckim lub angielskim. Jeżeli musisz dokonać rejestracji, to dane zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem to możesz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji. Do zadań urzędów ds. zdrowia należy monitorowanie, czy jesteś na kwarantannie lub spełniasz warunki do zwolnienia.

 

Wjazd z obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet)

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgranczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn. 
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowej kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar wysokiego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
 • osoby pracujące w służbie zdrowia;
 • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
 • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
  • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
  • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
 • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi;
 • osoby, które prowadzą działalność artysytyczną wynikającą ze zobowiązań umownych;
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt) po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia;
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia. 

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli mieszkasz w Niemczech posiadaj przy sobie zaświadczenie zameldowania (niem. Meldebescheinigung).

Wszystkie osoby wjeżdżające z obszaru występowania mutacji muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA 72h) i muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. Nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem występowania mutacji a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu. Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą również posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

Zapoznaj się również z sekcją FAQ. 

Tranzyt przez Niemcy

Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady bez negatywnego wyniku testu, jeżeli wjazd do Niemiec odbywa sie drogą lądową, a tranzyt trwa poniżej 24h. 

Jeżeli wjeżdżasz do Niemiec z obszaru ryzyka lub podróżujesz samolotem, to prawdopodobnie będziesz musiał/-a mieć ze sobę negatywny wynik testu i okazać go przewoźnikówi lub służbom granicznym w przypadku kontroli. 

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy podróży tranzytowej przez Niemcy nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby wjeżdżające do Niemiec drogą lądową do 24h;
 • osoby przesiadające się na niemieckim lotnisku na kolejny lot (transfer w strefie NON-Schengen lotniska, np. Londyn - Frankfurt - Kijów). 

Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.

Polska nie jest obszarem ryzyka i obowiązują powyższe zasady. Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z innego kraju przeczytaj również informacje poniżej.

Tranzyt z obszaru ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru wysokiego ryzyka to testu przy podróży tranzytowej przez Niemcy nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby przesiadające się na niemieckim lotnisku na kolejny lot (transfer w strefie NON-Schengen lotniska).

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru występowania mutacji to nawet jako osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec musisz mieć negatywny wynik testu wykonanego 24h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed wjazdem do Niemiec. Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Podróż przez Niemcy po pobycie w obszarze występowania mutacji jest możliwa co do zasady tylko transportem indywidualnym. Możesz jednak wracać z obszaru występowania mutacji również samolotem, ale nie możesz opuszczać lotniska i udać się do Polski drogą lądową. Skontaktuj się wcześniej z linią lotniczą. 

Zapoznaj się również z sekcją FAQ. 

FAQ - częste pytania i odpowiedzi

Częste pytania i odpowiedzi

 1. Testy
 2. Tranzyt
 3. Zasady kwarantanny
 4. Inne

1. Testy

Czy muszę wykonać test przed podróżą z Polski do Niemiec?

Co do zasady tak, chociaż są wyjątki.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Wyjątki od obowiązku posiadania testu przy wjeździe z Polski

Przy wjeździe drogą lądową z obowiązku posiadania testu zwolnione są: 

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby wjeżdżające do Niemiec na mniej niż 24 godziny.

Przy podróży samolotem do Niemiec z obowiązku posiadania testu zwolnione są:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Po przyjeździe do Niemiec z Polski nie obowiązuje kwarantanna. Nie trzeba również rejestrować wcześniej wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de 

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19

Jakie testy są uznawane w Niemczech? 

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%.

Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Dokładne informacje o wymogach dla testów można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha

UWAGA! Przy podróży z obszaru wystepowania mutacji szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 24h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec.

2. Tranzyt 

Tranzyt drogą lądową - czy muszę wykonać test? 

Co do zasady nie ma takiego wymogu przy wjeździe do Niemiec, jeżeli wjeżdżasz do Niemiec drogą lądową i podróż przez Niemcy będzie trwała krócej niż 24h.

Dotyczy to również sytuacji, gdy wjeżdżasz do Niemiec samochodem, a na niemieckim lotnisku wsiadasz w samolot do innego kraju. Pamiętaj jednak, że tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie.

UWAGA! Test przy wjeździe drogą lądową jest wymagany, jeżeli wjeżdżasz do Niemiec po pobycie w obszarze wysokiego ryzyka lub obszaru występowania mutacji. Polska nie jest obszarem ryzyka. Sprawdź jednak, czy kraj z którego jedziesz jest uznawany za taki obszar ryzyka.

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Jeżeli tak, to przeczytaj informacje poniżej. 

Tranzyt z obszaru ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru wysokiego ryzyka to testu przy wjeździe drogą lądową nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary (tj. np. kierowcy zawodowi).

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru występowania mutacji to nawet jako osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec musisz mieć negatywny wynik testu wykonanego 24h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed wjazdem do Niemiec. Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Podróż przez Niemcy po pobycie w obszarze występowania mutacji jest możliwa co do zasady tylko transportem indywidualnym. 

Podróż samolotem przez Niemcy - czy muszę wykonać test? 

Co do zasady tak, ale są wyjątki. 

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Jeżeli planujesz podróż samolotem przez Niemcy to testu przy podróży tranzytowej przez niemieckie lotnisko nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przesiadające się w strefie tranzytowej lotniska NON-Schengen (np. Londyn - Frankfurt - Kijów). 

Dotyczy to również tych sytuacji, gdy opuszczasz niemieckie lotnisko i udajesz się dalej drogą lądową. Dalsza podróż powinna odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i bez noclegów.

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha. Jeżeli lecisz do Niemiec z innego kraju niż Polska, to sprawdź, czy kraj z którego jedziesz jest uznawany za obszar ryzyka. Jeżeli tak, to zapoznaj się z informacjami poniżej. 

Tranzyt z obszaru ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Przy podróży tranzytowej z obszaru wysokiego ryzyka obowiązują takie same zwolnienia, jak z krajów, które nie zostały zakwalifikowane jako obszar ryzyka. 

Na 3 sierpnia 2021 r. obszarami występowania mutacji są tylko Brazylia i Urugwaj. 

UWAGA! Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru występowania mutacji to nawet jako osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec musisz mieć negatywny wynik testu wykonanego 24h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed wjazdem do Niemiec. Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Podróż przez Niemcy po pobycie w obszarze występowania mutacji jest możliwa co do zasady tylko transportem indywidualnym. Możesz wracać z obszaru występowania mutacji również samolotem, ale nie możesz opuszczać lotniska i udać się do Polski drogą lądową. Skontaktuj się wcześniej z linią lotniczą. 

3. Zasady kwarantanny

Czy muszę iść na kwarantannę po przyjeździe z Polski do Niemiec

Nie. Polska nie jest obszarem ryzyka. 

Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 

To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. 

Osoba wjeżdżająca z obszaru ryzyka musi być przygotowana na poniesienie kosztów kwarantanny. Kwarantanna trwa co do zasady 10 dni, jednak w niektórych przypadkach kwarantanna może być przedłużana przez urząd ds. zdrorwia. 

Przeczytaj kolejne pytanie, co robić gdy otrzymałeś pozytywny wynik testu. 

Otrzymałem pozytywny wynik testu po przyjeździe do Niemiec. Czy mogę wrócić do Polski?

Osoba wjeżdżająca z obszaru ryzyka musi być przygotowana na poniesienie kosztów kwarantanny. Kwarantanna trwa co do zasady 10 dni, jednak w niektórych przypadkach kwarantanna może być przedłużana przez urząd ds. zdrorwia.

Jeżeli nie masz rodziny lub znajomych na terenie Niemiec, to skontaktuj się z organizacjami społecznymi w okolicy miejsca odbywania kwarantanny. O listę organizacji możesz poprosić w urzędzie gminy (dzielnicy) oraz w urzędzie ds. zdrowia. Wolontariusze mogą dostarczać Tobie zakupy (za zakupy musisz jednak zapłacić). W wielu regionach istnieje ponadto możliwość zamówienia zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu.  

Koszty kwarantanny związanej z podróżą musisz pokryć sam.

Pamiętaj, że pozytywny wynik testu jest automatycznie przekazywany do niemieckiego urzędu ds. zdrowia i oznacza kwarantannę.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe tylko za wcześniejszą zgodą właściwego urzędu ds. zdrowia. Dotyczy to również podróży powrotnej do kraju i kontynuowania samoizolacji w Polsce. Urząd ds. zdrowia może się zgodzić na taką podróż tylko, gdy w jego ocenie uda się wykluczyć ryzyko zakażenia innych osób. Transport musi się odbywać bez postojów i bez udziału osób trzecich (np. prywatny samochód). 

WAŻNE! Po przyjeździe do Polski poinformuj lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną, że otrzymałeś pozytywny wynik testu na koronawirusa będąc w Niemczech i kontynuuj samoizolację. Będziesz podlegał polskim przepisom dotyczącym kwarantanny. 

Łamanie przepisów dot. kwarantanny w NIemczech może wiązać się z karą administarcyjną wynoszącą nawet do 25 tys. EUR. 

Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?

Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu lub zlecić kwarantannę.

Jak uzyskać zwolnienie z wykonywania testu? 

Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku wykonywania testu, to takie zwolnienie możesz uzyskać tylko we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech.

Zapytanie do urzędu ds. zdrowia należy kierować w języku urzędowym w Niemczech tj. po niemiecku. 

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Niemczech nie występują w imieniu polskich obywateli o zwolnienie z kwarantann lub wykładnię niemieckich przepisów do niemieckich urzędów. 

4. Inne

Jakie kary grożą za łamanie przepisów dot. obowiązku testowania i kwarantanny?

Łamanie przepisów dotyczących kwarantanny może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą nawet do 25 000 EUR.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat testów i kwarantanny w Niemczech?

Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia oraz stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia

Nie znalazłam/-em tutaj odpowiedzi na moje pytanie. Co zrobić? 

Więcej informacji można znaleźć rónież na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia (język niemiecki) oraz stronach landów: Badenia-Wirtembergia, BawariaBerlin, Brandenburgia, Brema, Dolna SaksoniaHamburg, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Możesz również zwrócić się do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego na terenie Niemiec. Adresy mejlowe polskich placówek w Niemczech znajdziesz TUTAJ

Proszę mieć na uwadze, że polskie placówki dyplomatyczne przekazują informacje o obowiązującym prawie w kraju urzędowania, ale nie dokonują interpretacji miejscowych przepisów oraz nie wydają wiążących decyzji w tym aspekcie.

 

Kontrole graniczne

Przez cały czas obowiązywania obostrzeń władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Kontrole przy granicy z Polską mają charakter wyrywkowy. 

Regularne kontrole graniczne są prowadzone na granicach zewnętrznych tj. w portach morskich oraz lotniczych przy wjeździe do Niemiec spoza strefy Schengen. 

Wjazd z Niemiec do Polski

Przekraczanie granicy

Pytania o przekraczanie granicy polskiej należy kierować do Straży Granicznej:

Infolinia Straży Granicznej COVID-19 / Koronawirus: +48 22 500 40 00

 • wewnętrzny 1: przekraczanie granicy państwowej przez polskich obywateli, kwarantanna,
 • wewnętrzny 2: warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • wewnętrzny 3: zasady pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • wewnętrzny 5: informacja telefoniczna - połącznie z operatorem centrali,
 • wewnętrzny 6: zasady przekraczania granicy.

Infolinia Straży Granicznej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:15-16:15.

Kwarantanna w Polsce

Pytania o zasady kwarantanny należy kierować:

 • Infolinia do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 250 01 15;
 • Infolinia NFZ: +48 22 125 66 00 (z zagranicy) lub 800 190 590 możliwa opcja obsługi w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
Kwestie pracownicze w Niemczech w czasie pandemii koronawirusa

Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, informacje w języku polskim o przysługujących prawach (w tym prawach pracowniczych) znajdziesz na stronach:

Informacje na temat praw pracowniczych można też znaleźć na stronie programu Uczciwa mobilność - Faire Mobilität ​​​​​​lub w związkach zawodowych.

Oddział związku zawodowego DGB w Saksonii prowadzi poradnictwo dla pracowników transgranicznych w języku polskim

Informacje krajów związkowych 

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

Brandenburgia

Brema

Dolna Saksonia

Hamburg

Hesja

Saara

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Nadrenia-Palatynat

Nadrenia Północna-Westfalia

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szlezwik-Holsztyn

Turyngia

Lokalne urzędy ds. zdrowia (Gesundheitsamt)

Urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt):
Urząd zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania w Niemczech można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha. Należy wpisać kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Informacje nt. koronawirusa w języku polskim są także dostępne na stronach federalnego Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Treść tej strony jest aktualizowana na bieżąco od 12.03.2020 r.

Polskie placówki dyplomatyczne w Niemczech dokładają wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane informacje nie stanowią wykładni niemieckiego prawa i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Wykładni niemieckiego prawa mogą dokonywać tylko właściwe instytucje w Niemczech. 

Materiały

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 w Niemczech - informacje po polsku (źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)
Federalne Ministerstwo Zdrowia - informacje po polsku.pdf 0.32MB
Pytania z zakresu prawa pracy (źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)
Pytania z zakresu prawa pracy - 02.06.2020 .pdf 0.32MB
Informacja Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji - rekomendacje na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w następstwie ograniczeń kontaktów w czasie koronawirusa
Informacja Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji - rekomendacje na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w następstwie ograniczeń kontaktów w czasie koronawirusa.pdf 0.49MB
Informacja Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy wjeździe do Niemiec - j. angielski - 13 maja 2021 r.
Informacja Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy wjeździe do Niemiec - j. angielski - 13 maja 2021 r..pdf 0.45MB
Informacja Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy wjeździe do Niemiec - j. polski
Informacja​_Federalnego​_Ministerstwa​_Zdrowia​_przy​_wjeździe​_do​_Niemiec​_-​_j​_polski.pdf 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}