W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: Niemcy

08.06.2021

Osoby przebywające w Niemczech i podejrzewające u siebie objawy zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) powinny kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt).

koronawirus info
Podstawowe informacje 
Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Dlatego władze niemieckie ogłosiły kolejne przedłużenie obowiązujących ograniczeń w życiu publicznym oraz zaostrzenie regulacji dotyczących kontaktów prywatnych.
 
Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.
 
Za szczegółowe przepisy prawne, które wprowadzają dodatkowe ograniczenia odpowiadają rządy krajów związkowych. Dlatego w cześci z nich dodatkowe ograniczenia mogą się nieznacznie różnić. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów - niem. Landkreis, miast - niem. Stadt). 

Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

 • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;
 • w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających. Pracodawcy będą zobowiązani do umożliwiania pracy zdalnej w tych przypadkach gdy jest to możliwe;
 • istnieją ograniczenia w kontaktach społecznych. Limity osób i gospodarstw domowych różnią się w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dzieci do lat 14, ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie są brane pod uwagę. W powiatach z dużą liczbą zakażeń możliwe są ostrzejsze ograniczenia: np. kontakt tylko własnego gospodarstwa domowego z jedną dodatkową osoba. Również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp;
 • ograniczone podróży prywatnych: hotele co do zasady ciągle nie przyjmują turystów;
 • ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. W sytuacji, gdy rodzice nie będą mogli zająć się dziećmi, ma zostać zapewniona opieka zastępcza. Decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów podejmują kraje związkowe;
 • ograniczenie możliwości spędzania czasu wolnego: zamknięte teatry, filharmonie, muzea, opery, targi, kina, miejsca do uprawiania sportu amatorskiego, studia fitness. W wielu landach możliwość spędzania czasu wolnego jest możliwa w odpowiednim reżimie sanitarnym (np. zachowanie odległości, posiadanie negatywnego wyniku testu);
 • ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji i punktów usługówych: możliwość sprzedaży tylko na wynos, wizyta tylko z negatywnym wynikiem testu, ograniczenie liczby dostępnych miejsc. Ograniczenia różnią się w zależnośći od kraju związkowego/powiatu i sytuacji epidemiologicznej;
 • nabożeństwa odbywają się w reżimie sanitarnym. Może zostać wprowadzona obowiązkowa, wcześniejsza rejestracja uczestników; 
 • na obszarach z dużą liczbą zakażeń (tj. wskaźnik nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni utrzymuje się przez trzy dni z rzędu powyżej 100) wprowadzone zostają dodatkowe ogracznienia np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.
  • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
  • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
  • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki.
   Jeżeli na danym obszarze zostało wprowadzone ograniczenie opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko, gdy jest to konieczne. Co do zasady jest to 22:00-5:00. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu do czasu wejścia w życie przepisów federalnych (Bundesnotbremse). 
 • ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych;
 • duże wydarzenia są odwołane. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby;
 • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

Apelujemy o aktualne śledzenie bieżących informacji w lokalnych mediach oraz stosowanie się do przepisów niemieckich władz. Adresy stron internetowych poszczególnych krajów związkowych zawierające o szczegółowych ograniczeniach w danych landach dostępne są w sekcji: Informacje krajów związkowych. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). W powiatach, gdzie odnotowano bardzo wysoki wzrost zachorowań, nakaz zakrywania ust i nosa może dotyczyć całej przestrzeni publicznej. Należy stosować się do umieszczanych informacji oraz śledzić ogłoszenia w lokalnych mediach. 

WAŻNE! Podczas robienia zakupów oraz korzystania z komunikacji miejskiej należy korzystać z maseczek medycznych (tj. maseczek operacyjnych, z filtrem FFP2 lub KN95). Maski materiałowe, szale i przyłbice nie są akceptowane. W Berlinie i Bawarii dopuszczalne są tylko maseczki z filtrem FFP2 (w Berlinie również KN95). 

W przypadku przebywania w miejscu, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczki bez jej posiadania należy liczyć się z mandatem. Wysokość mandatu jest zależna od regulacji danego kraju związkowego. 

WAŻNE! Ograniczenia kontaktu społecznego obowiązują również podczas podróży samochodem. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną. 

Wykonywanie testów przed korzystaniem z usług

W wielu krajach związkowych skorzystanie z niektórych usług, które nie pozwalają na zachowanie wymaganego odstępu 1,5 m (np. wizyta u fryzjera), musi być poprzedzone wykonaniem szybkiego testu na koronawirusa. Osoby mieszkające w Niemczech mogą skorzystać co najmniej raz w tygodniu z bezpłatnych szybkich testów na obecność koronawirusa. Informacje o punktach, w których możesz wykonać bezpłatny test oraz miejscach, gdzie test jest konieczny, znajdziesz na stronach internetowych krajów związkowych

Osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi są traktowane w takich sytuacjach, jakby posiadały negatywny wynik testu. Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w formie papierowej (np. Impfpass) lub elektronicznej.

Ograniczenia w podróżowaniu po Niemczech 

Władze niemieckie apelują o ograniczenie podróży do niezbędnych oraz ograniczenie jednodniowych wycieczek turystycznych do okolic miejsca zamieszkania. 

Hotele i inne miejsca noclegowe co do zasady ciągle nie przyjmują turystów. Dotyczy to zarówno turystów z Niemiec, jak i z innych krajów. W niektórych landach/powiatach o niskim wskaźniku zachorowań, hotele/pola namiotowe są jednak ponownie otwierane dla turystów.

W przypadku koniecznej podróży służbowej nocleg jest dopuszczalny. Należy wcześniej skontaktować się z hotelem. 

Co najmniej do 11 czerwca 2021 r. w Meklemburgii - Pomorzu Przednim obowiązują ograniczenia w jednodniowych wycieczkach turystycznych. Zakaz wjazdu w celach turystycznych nie dotyczy osób zaszczepionych i ozdrowieńców. 

Informacje na temat powiatów o najwyższych wskaźnikach są dostępne w codziennych raportach sytuacyjnych Instytutu Roberta Kocha. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Niemczech

Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Niemczech dostępne są też na stronach:

Federalne Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię na temat koronawirusa pod numerem telefonu: +49 (0) 30 34 64 65 100.

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Pełnomoczniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Wjazd (przyjazd) do Niemiec

 

Wjazd do Niemiec z terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich na tzw. liście pozytywnej nie wymaga posiadania ważnego powodu. Należy jednak przestrzegać przepisów dot. przyjazdu z obszarów ryzyka i liczyć się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonania testu na obecność koronawirusa i przebywania w kwarantannie. 

Wjazd spoza terenu UE, strefy Schengen lub krajów trzecich na liście pozytywnej

Wjazd do Niemiec spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich (nie dotyczy krajów na tzw. liście pozytywnej) wymaga posiadania ważnego powodu. Do ważnych powodów należą m. in. odwiedziny najbliższej rodziny, powrót do stałego miejsca zamieszkania lub tranzyt przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Funkcjonariusz graniczny może wymagać dokumentów potwierdzających ważny powód wjazdu do Niemiec. 

UWAGA! Przy wjeździe do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa występują dodatkowe ograniczenia. Więcej informacji poniżej, a dla osób, które podróżują przez Niemcy do Polski w sekcji tranzyt. 

Dodatkowe informacje na temat ograniczeń we wjeździe spoza terenu UE oraz strefy Schengen można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny po niemieckuangielsku i francusku.

Od 13 maja 2021 r. zasady wjazdu, wykonywania testu i kwarantanny regulowane są na poziomie federalnym. Tekst rozporządzenia po niemiecku jest dostępny TUTAJ. Ograniczenia obowiązują co najmniej do 29 lipca 2021 r. 

Obszary ryzyka

Przed przyjazdem do Niemiec należy sprawdzić, czy nie podróżujemy z obszaru ryzyka. Władze niemieckie podejmują decyzję o uznaniu danego terytorium za obszar ryzyka po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Wyróżniane są trzy kategorie:

 • obszary podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiete);
 • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete);
 • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (niem. Virusvarianten-Gebiete).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Polska nie jest uznawana za obszar ryzyka. 

Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka

 1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
 2. Wykonanie testu najwcześniej 48h (PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe (do 48h);
 3. Kwarantanna do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu. 

Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń

 1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
 2. Wykonanie testu najwcześniej 48h (PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem;
 3. Kwarantanna trwająca 10 dni. Kwarantannę można skrócić po 5 dniach po wykonaniu testu. 

Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać wynik testu przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. Istnieją tylko bardzo ograniczone wyjątki od tego obowiązku. 

Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa

 1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
 2. Wykonanie testu najwcześniej 24h (PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem;
 3. Kwarantanna trwająca 14 dni. 

Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 06.06.2021 r.): Botswana, Brazylia, Eswatini, Indie, Lesotho, Malawi, Mozambik, Nepal, Republika Południowej Afryki, Urugwaj, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha

WAŻNE! Przewóz osób z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusado Niemiec jest dostępny co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech. Przepisy obowiązują co najmniej do 29 lipca 2021 r.  Jeżeli mieszkasz na stałe w Niemczech i wracasz z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa, to za potwierdzenie zamieszkania w Niemczech może służyć zaświadczenie o zameldowaniu (niem. Meldebescheinigung). W przypadku powrotu do Niemiec z obszaru mutacji szybki test antygenowy może być wykonany najwcześniej 24h (test PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem.

Test przy podróży lotniczej

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (test PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się godzina pobrania próbki. Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku bezpośrednio przed odlotem. Zaplanuj więcej czasu. Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, podwyższonego ryzyka lub oszczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. 

W przypadku powrotu do Niemiec z obszaru mutacji (brak możliwości tranzytu) szybki test antygenowy może być wykonany najwczesniej 24h (test PCR, LAMP, TMA 72h) przed wjazdem.

Zgłoszenie wjazdu do Niemiec

Zgłoszenia wjazdu do Niemiec z obszaru ryzyka należy dokonać na portalu http://www.einreiseanmeldung.de/.

Podane dane zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem to podczas rejestracji wjazdu możesz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji. Do zadań urzędów ds. zdrowia należy monitorowanie, czy jesteś na kwarantannie lub spełniasz warunki do zwolnienia.

Zgłoszenia przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka nie muszą dokonywać m.in.:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów oraz noclegu);
 • osoby, które przed wjazdem do Niemiec jedynie przejeżdżały przez obszar ryzyka (bez zbędnych postojów oraz noclegu);
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą przy pobycie w Niemczech do 72 godzin;
 • osoby przewożące zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. pracowników firm transportowych oraz kierowców, maszynistów, marynarzy, pilotów itp.);
 • osoby co najmniej raz w tygodniu przekraczające granicę między miejscem wykonywania pracy a zamieszkania (pracownicy transgraniczni). Zwolnienie dotyczy też studentów i uczniów oraz ich opiekunów podróżujących między szkołą/uczelnią a miejscem zamieszkania. Należy posiadać zaświadczenie od pracodawcy/dyrekcji szkoły.

Osoby zwolnione z obowiązku rejestracji nie muszą również wykonywać testu. 

Więcej informacji na stronie www.einreiseanmeldung.de. W przypadku wjazdu o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń lub mutacjami wirusa nie obowiązują wszystkie wyjątki.

Tylko w przypadku problemów technicznych z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą. Potwierdzenie rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

Mały ruch przygraniczny z Polską

Możesz przyjechać do Niemiec. Nie musisz zgłaszać takiego wjazdu i nie musisz wykonywać testu. Pamiętaj jednak o zasadach powrotu do Polski. Z kwarantanny w Polsce zwolnione są m.in. osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby posiadające negatywny wynik testu. Więcej informacji TUTAJ

Co najmniej do 11 czerwca 2021 r. w Meklemburgii - Pomorzu Przednim obowiązują ograniczenia w jednodniowych wycieczkach turystycznych. Zakaz wjazdu w celach turystycznych nie dotyczy osób zaszczepionych i ozdrowieńców. 

 

Test i kwarantanna w Niemczech

Testy

Osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszarów ryzyka mają co do zasady obowiązek wykonania testu przy wjeździe do Niemiec. Negatywny wynik testu należy zachować przez 10 dni od wjazdu.

Wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Testu nie muszą wykonywać dzieci do 6 r. życia, a przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Szybkie testy antygenowe powinny być wykonywane najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA - 72h). W przypadku wjazdu z obszaru podwyższonego ryzyka (Polska) test może być wykonany przed wjazdem lub w ciągu 48h po przyjeździe do Niemiec.

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać negatywny wynik testu już w momencie przekraczania granicy. 

UWAGA! Z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami do Niemiec transportem zbiorowym mogą wjeżdżać osoby mieszkające na stałe w Niemczech. Obywatele polscy powinni posiadać potwierdzenie zameldowania (niem. Meldebescheinigung). Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA - 72h).

Zwolnienie z testów i kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą wykonywać testów oraz udawać się na kwarantannę przy wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka oraz z obszaru o dużej liczbie zachorowań. Podczas rejestracji wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de prześlij do urzędu ds. zdrowia odpowiednie zaświadczenie.

Wymogi dot. szczepienia:

 • 14 dni od podania ostatniej dawki;
 • szczepionka dopuszczona w UE;
 • unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 lub zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (ew. wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której wcześniej potwierdzono zachorowanie na SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Ze zwolnienia można korzystać od 28 dni do 6 miesięcy po pozytywnym teście. Zaświadczenie powinno być w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Podczas rejestracji wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de prześlij do urzędu ds. zdrowia odpowiednie zaświadczenie.

Przy wjeździe z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie są zwolnione z kwarantanny.  

Test przy podróży lotniczej

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h, a testy PCR, LAMP, TMA 72h przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że się czas pobrania próbki. Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku bezpośrednio przed odlotem. Zaplanuj więcej czasu. Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru niebędącego zakwalifikowanym jako obszar ryzyka, podwyższonego ryzyka i oszczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z linią lotniczą. 

Pracownicy transgraniczni a testy

Pracownik transgraniczny to taka osoba, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Pracownicy transgraniczni nie muszą wykonywać testów przy podróżach między Niemcami a Polską, jednak w wielu landach osoby wykonujące pracę niezdalną są zobowiązane do wykonywania regularnych testów w zakładach pracy. 

Posiadaj przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy. 

Kwarantanna

Obowiązek kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze ryzyka. Pamiętaj, o obowiązku elektronicznej rejestracji wjazdu oraz wykonania testu. 

Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na samoizolację podanego w elektronicznej rejestracji wjazdu (www.einreiseanmeldung.de) oraz unikać kontaktu z osobami trzecimi. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego i opuszczanie mieszkania (nie dotyczy podróży na wykonanie testu). Kwarantanna dotyczy osoby przyjeżdżającej z obszaru ryzyka, jednak należy unikać kontaktu z innymi domownikami (np. osobny pokój).

Negatywny wynik testu skraca kwarantannę

Kwarantanna we wszystkich krajach związkowych trwa 10 dni z możliwością jej skrócenia:

 • przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiet) na podstawie negatywnego wyniku testu;
 • przy wjeździe z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiet) na podstawie drugiego wyniku testu po 5 dniach od wjazdu.

WAŻNE! Z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Negatywny wynik testu, zaświadczenie o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem należy przesłać do właściwego urzędu ds. zdrowia poprzez portal www.einreiseanmeldung.de 

Pryzy wjeździe z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (niem. Virusvarianten-Gebiete) nie ma możlwiości skrócenia kwarantanny, która trwa 14 dni. W takim przypadku również osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie są zwolnione z kwarantanny. 

Kwarantanna - zwolnienia

Przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 dokonywać rejestracji wjazdu oraz udawać się na kwarantannę w Niemczech NIE muszą:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra. Przy podróży do/z o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń lub mutacji obowiązuje ograniczenie do 72h;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka. Zwolnienie dotyczy również opiekunów;
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec. Zwolnienie dotyczy również opiekunów.
  • WAŻNE! W przypadku wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń lub mutacji, pracownicy transgraniczni muszą się testować 2 razy w tygodniu. 
 • należysz do oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn. 

Poniższe zwolnienia NIE obowiązują w przypadku wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa:

 • osoby zaszczepione (14 dni po ostatniej dawce szczepionki dopuszczonej w UE posiadające zaświadczenie o szczepieniu lub wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień);
 • ozdrowieńcy w okresie 28 dni po pozytywnym teście do maks. 6 miesięcy;
 • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu;
 • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych;
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia. 

Przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej obowiązkowi kwarantanny NIE podlegają:

 • z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin (PCR, LAMP, TMA - 72 godz.) przed wjazdem oraz zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły:
  • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
  • osoby pracujące w służbie zdrowia;
  • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
  • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin (PCR, LAMP, TMA - 72 godz.) przed wjazdem:
  • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
   • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
   • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
   • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
  • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi;
  • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną;
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt) po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia;
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia. 

Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji, wykonywania testu i odbywania kwarantanny np. ze względu na pobyt krótszy niż 24 godz. w obszarze ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

Tranzyt (przejazd) przez Niemcy 

Obszary ryzyka

Przed tranzytem przez Niemcy należy sprawdzić, czy nie podróżujemy z obszaru ryzyka. Władze niemieckie podejmują decyzję o uznaniu danego terytorium za obszar ryzyka po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Wyróżniane są trzy kategorie:

 • obszary podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiete);
 • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete);
 • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (niem. Virusvarianten-Gebiete).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha

Tranzyt

Władze niemieckie uznają za podróż tranzytową m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku, przypłynięcie statkiem i udanie się w dalszą podróż drogą lądową, wylądowanie na lotnisku i udanie się w dalszą podróż drogą lądową. 

W dalszą podróż należy udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno korzystać się z noclegów. Podczas tranzytu należy stosować się do ograniczeń kontaktów społecznych obowiązujących w Niemczech np. dotyczących ograniczenia ilości osób w pojazdach. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną. 

W tych powiatach, gdzie wskaźnik zachorowań wynosi ponad 100 nowych przypadków w przeciągu 7 dni na 100 tys. mieszkańców obowiązuje zakaz opuszczania mieszkań w godz. 22:00-5:00. Opuszczanie mieszkania jest jednak dozwolone w przypadku posiadania ważnego powodu (np. wykonywanie pracy, w celu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia). Podróż turystyczna (urlopowa) nie jest ważnym powodem do opuszczenia mieszkania. Jeżeli tranzyt przez Niemcy jest częścią wyjazdu turystycznego, to nie powinien się odbywać w godzinach nocnych. Wg informacji Instytutu Roberta Kocha (stan na 08.06.2021 r.) żaden z powiatów nie ma wskażnika powyżej 100. Aktualną sytuację epidemiologiczną na poziomie powiatów można śledzić na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Więcej informacji o obostrzeniach w Niemczech w sekcji Podstawowe informacje. 

W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa obowiązują znaczące ograniczenia w tranzycie przez Niemcy. Więcej informacji poniżej. 

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Tranzyt przez Niemcy z obszaru podwyższonego ryzyka lub o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń

Tranzyt jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu (nie dotyczy podróży lotniczych). 

Test przy podróży lotniczej 

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA - 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się godzina pobrania próbki. Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku bezpośrednio przed odlotem. Zaplanuj więcej czasu. Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, podwyższonego ryzyka lub oszczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. 

Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec obowiązuje również przy przesiadce na niemieckim lotnisku, jak i w przypadku opuszczenia lotniska i udania się dalej do Polski drogą lądową (samochodem/pociągiem). 

WAŻNE! Nie ma możliwości podróży samolotem przez Niemcy, jeżeli chcesz wrócić do Polski z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Tranzyt przez Niemcy z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa

Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 06.06.2021 r.): Botswana, Brazylia, Eswatini, Indie, Lesotho, Malawi, Mozambik, Nepal, Republika Południowej Afryki, Urugwaj, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha

Przewóz osób przez Niemcy z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa jest dostępny tylko w przypadku podróży lotniczych i nieopuszczenia strefy tranzytowej lotniska (tj. z kraju NON-SCHENGEN do kraju NON-SCHENGEN). Oznacza to, że nie ma możliwości podróży samolotem, statkiem, pociągiem lub autobusem z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa przez Niemcy do Polski. Zakaz obowiązuje co najmniej do 30 czerwca 2021 r. 

Osoby wracające przez Niemcy do Polski transportem indywidualnym z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa i przekraczają granicę niemiecką na której nie są prowadzone kontrole graniczne (np. z Belgią), powinny posiadać przy sobie negatywny wynik testu wykonanego najwcześniej 24h (testy PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem do Niemiec. 

Tranzyt przez Niemcy (tylko strefa NON-SCHENGEN) z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa

Tranzyt przez przez strefę tranzytową lotniska NON-SCHENGEN (np. Wielka Brytania - Niemcy - Ukraina) jest możliwy. Osoby podróżujące przez strefę NON-SCHENGEN z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed przylotem do Niemiec. Testy PCR, LAMP, TMA najwcześniej 72h. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Linia lotnicza jest zobowiązana do odmowy wejścia na pokład w przypadku, gdy podróżny nie posiada biletu na dalszy lot do strefy NON-SCHENGEN i negatywnego wyniku testu. 

Tranzyt do Polski spoza terenu UE, strefy Schengen lub krajów trzecich na liście pozytywnej

Podróż tranzytowa z innych obszarów ryzyka, w tym spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich na liście pozytywnej jest co do zasady możliwa. W przypadku wątpliwości, czy wjazd do Niemiec odbywa się w celu tranzytu, funkcjonariusz graniczny może wymagać uprawdopodobnienia dalszej podróży. Za takie uprawdopodbnienie służy m.in. bilet lotniczy, bilet kolejowy lub potwierdzenie umowy najmu samochodu. Obywatelom polskim, którzy decydują się wracać przez Niemcy do Polski spoza terenu Unii Europejskiej lub strefy Schengen, sugerujemy w pierwszej kolejności korzystanie z funkcjonujących połączeń lotniczych między Niemcami a Polską. Międzynarodowe połączenia kolejowe i autobusowe między Niemcami a Polską są ciągle ograniczone. Informacje o aktualnym rozkładzie lotów i rozkładach jazdy można uzyskać u przewoźników. 

Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych w:

FAQ - częste pytania i odpowiedzi 

Częste pytania i odpowiedzi

 1. Podróże między Polską a Niemcami
 2. Testy, osoby zaszczepione i ozdrowieńcy
 3. Rejestracja wjazdu
 4. Tranzyt
 5. Zasady kwarantanny
 6. Inne

1. Podróże między Polską a Niemcami

Czy muszę wykonywać test przy wjeździe do Niemiec?

Nie, ale jest jeden wyjątek.

WYJĄTEK! Jeżeli lecisz do Niemiec samolotem, to co do zasady musisz posiadać negatywny wynik testu. Zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie: Czy muszę mieć negatywny wynik testu przed podróżą samolotem do Niemiec? 

Jakie są zasady wjazdu/powrotu do Polski?

Informacje o aktualnych zasadach wjazdu do Polski można uzyskać:

2. Testy, osoby zaszczepione i ozdrowieńcy

Czy muszę mieć negatywny wynik testu przed podróżą samolotem do Niemiec? 

Tak, chociaż są wyjątki. 

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (test PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się godzina pobrania próbki. Wynik testu powinien być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. 

Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku bezpośrednio przed odlotem. Zaplanuj więcej czasu.

WYJĄTKI! Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, podwyższonego ryzyka lub oszczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy. Za potwierdzenie zaszczepienia lub bycia ozdrowieńcem może służyć unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.  

WYJĄTEK! Nie musisz mieć negatywnego wyniku testu gdy korzystasz z lotu krajowego np. z Monachium do Berlina. 

Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec obowiązuje również przy przesiadce na niemieckim lotnisku na samolot do innego kraju.

UWAGA! Przy podróży z obszaru mutacji obowiązują dodatkowe ograniczenia. Więcej w sekcji Wjazd do Niemiec. 

Czy osoby zaszczepione/ozdrowieńcy muszą wykonywać test lub iść na kwarantannę po wjeździe do Niemiec?

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy są zwolnione z obowiązku testu i kwarantanny. Takie zwolnienie przysługuje przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka oraz z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na dużą liczbę zachorowań.

Warunki dotyczące uznawalności szczepień:

 • 14 dni od podania ostatniej dawki;
 • szczepionka dopuszczona w UE;
 • unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 lub zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień.

Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której potwierdzono zachorowanie pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Osoba może korzystać ze zwolnienia z kwarantanny od 28 dni do 6 miesięcy po pozytywnym teście.

Wynik pozytywnego testu powinien być w jęz. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Dokumenty mogą być w formie papierowej lub cyfrowej. Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie z pozytywnym wynikiem testu PCR. Dokładnych informacji o akceptowanych dokumentach udzielają niemieckie urzędy ds. zdrowia.

Zwolnienie z obowiązku wykonywania testu dotyczy również podróży lotniczej do Niemiec. Jeżeli masz wątpliwości, czy twoje zaświadczenie zostanie zaakceptowane przez przewoźnika, skontaktuj się bezpośrednio z linią lotniczą. 

WAŻNE! Podczas rejestracji wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de prześlij do urzędu ds. zdrowia odpowiednie zaświadczenie. Portal ma być modyfikowany w najbliższych dniach i umożliwiać przesyłanie zaświadczeń do urzędów ds. zdrowia.

UWAGA! Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców nie ma zastosowania przy wjeździe z obszaru mutacji.

Czy test zawsze zwalnia z kwarantanny? 

Przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka uzyskanie negatywnego wyniku zwalnia z kwarantanny.

Taki możesz wykonać najwcześniej 48h (test PCR/LAMP/TMA - 72h) przed wjazdem lub do 48h po przyjeździe do Niemiec. 

Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu przed wjazdem poinformuj o tym urząd ds. zdrowia podczas rejestracji wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de. Pamiętaj, że przy wjeździe z obszaru ryzyka do Niemiec masz co do zasady obowiązek wykonania testu, a urząd ds. zdrowia może w przeciągu 10 dni wymagać przesłania negatywnego wyniku testu. 

Przy wjeździe z obszaru szczególnego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań kwarantannę można skrócić dopiero na podstawie negatywnego wyniku testu uzyskanego po 5 dniach. 

Przy wjeździe z obszaru szczególnego ryzyka ze względu na mutacje wirusa nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. 

Jakie testy są uznawane w Niemczech?

Wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 10 dni. 

Czy unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest uznawane w Niemczech?

Tak. Jako potwierdzenie posiadania negatywnego wyniku testu, bycia osobą zaszczepioną lub bycia ozdrowieńcem może służyc unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. 

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

3. Rejestracja wjazdu

Czy muszę rejestrować swój wjazd do Niemiec? 

Jeżeli jedziesz z Polski, to nie.

Jeżeli przyjeżdzasz do Niemiec z innego kraju, to sprawdź z jakiego obszaru ryzyka wjeżdżasz do Niemiec. Pomocna jest strona www.einreiseanmeldung.de (portal jest w języku polskim). Po wpisaniu nazwy kraju (podaj nazwę w języku niemieckim lub angielskim) zostaniesz poinformowany, czy musisz rejestrować swój wjazd. 

Co do zasady każda osoba wjeżdżająca do Niemiec, która przebywała w obszarze ryzyka 10 dni przed wjazdem do Niemiec, powinna elektronicznie zgłosić swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Podane dane zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia.

Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem to podczas rejestracji wjazdu możesz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji. Do zadań urzędów ds. zdrowia należy monitorowanie, czy jesteś na kwarantannie lub spełniasz warunki do zwolnienia.

Rejestrować wjazdu do Niemiec nie muszą m.in.

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów oraz noclegu);
 • osoby, które przed wjazdem do Niemiec przejeżdżały przez obszar ryzyka (bez zbędnych postojów oraz noclegu);
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą przy pobycie w Niemczech do 72 godzin;
 • osoby przewożące zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. pracowników firm transportowych oraz kierowców, maszynistów, marynarzy, pilotów itp.);
 • osoby co najmniej raz w tygodniu przekraczające granicę między miejscem wykonywania pracy a zamieszkania (pracownicy transgraniczni). Zwolnienie dotyczy też studentów i uczniów oraz ich opiekunów podróżujących między szkołą/uczelnią a miejscem zamieszkania. Należy posiadać zaświadczenie od pracodawcy/dyrekcji szkoły.

Osoby zwolnione z obowiązku rejestracji nie muszą również wykonywać testu. 

Więcej informacji o elektronicznej rejestracji (w tym o wyjątkach od obowiązku rejestracji) można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia oraz na portalu www.einreisaenmeldung.de.

Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli. Tylko w przypadku problemów technicznych można korzystać z zastępczych, papierowych kart lokalizacji podróżnych, które należy przekazać przewoźnikowi lub podczas kontroli granicznej, a w innym przypadku wysłać na podany na karcie lokalizacyjnej adres bezpośrednio po przyjeździe do Niemiec. 

WAŻNE! W przypadku wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń nie obowiązują wszystkie zwolnienia z obowiązku rejestracji np. osoby przewożące zawodowo ludzi, towary lub dobra będące w Niemczech powyżej 72h powinny rejestrować wjazd. W przypadku wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (Virusvatiantengebiet) zwolnienia z obowiązku rejestracji co do zasady nie obowiązują. 

4. Tranzyt 

Czy muszę robić test, aby przejechać przez Niemcy? 

Nie, chociaż są wyjątki. 

Przy wjeździe do Niemiec drogą lądową (lub morską) i podróży do innego kraju (drogą lądową/morską/lotniczą) nie musisz się rejestrować ani posiadać negatywnego wyniku testu.

Dotyczy to wszystkich podróży tranzytowych, gdy wjeżdzasz do Niemiec drogą lądową (lub morską) z obszaru niebędącego zakwalifikowanym jako obszar ryzyka (Polska), podwyższonego ryzyka lub oszczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań. 

W dalszą podróż należy jednak udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Nie można dokonywać zbędnych postojów oraz korzystać się z noclegów. Pamiętaj o ograniczeniach w Niemczech. 

Sprawdź jakie warunki wjazdu obowiązują w kraju docelowym. 

WYJĄTEK! Osoby wracające przez Niemcy do Polski transportem indywidualnym z dalszych obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa i przekraczające lądową granicę niemiecką, powinny posiadać przy sobie negatywny wynik testu wykonanego najwcześniej 24h (testy PCR, LAMP, TMA najwcześniej 72h) przed wjazdem do Niemiec. 

​​Więcej informacji w sekcji Tranzyt (przejazd) przez Niemcy.

Czy muszę robić test, gdy przesiadam się na niemieckim lotnisku?

Tak, chociaż są wyjątki. 

Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu (niezależnie od miejsca wylotu). Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h a testy PCR, LAMP, TMA 72h przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Pamiętaj, że liczy się czas pobrania próbki. Wynik testu powinien być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. 

Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku bezpośrednio przed odlotem. Zaplanuj więcej czasu. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z linią lotniczą. 

WYJĄTEK! Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, podwyższonego ryzyka lub o szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy. Za potwierdzenie zaszczepienia lub bycia ozdrowieńcem może służyć unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.  

Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec obowiązuje również przy przesiadce na niemieckim lotnisku, jak i w przypadku opuszczenia lotniska i udania się dalej do Polski drogą lądową (samochodem/pociągiem). 

UWAGA! Nie możesz wracać samolotem przez Niemcy do Polski, gdy byłaś/-eś wcześniej w obszarze mutacji. Patrz kolejne pytanie. 

Czy mogę wracać przez Niemcy do Polski z obszaru mutacji (np. Indie, Brazylia, RPA, Wielka Brytania).

Nie możesz wracać transportem zbiorowym (np. samolotem). Jeżeli wracasz swoim samochodem, to musisz mieć negatywny wynik testu. Przeczytaj tekst poniżej. 

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 06.06.2021 r.): Botswana, Brazylia, Eswatini, Indie, Lesotho, Malawi, Mozambik, Nepal, Republika Południowej Afryki, Urugwaj, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe. 

Podróż tranzytowa z obszaru mutacji przez Niemcy do Polski nie jest możliwa - również gdy przesiadasz się na niemieckim lotnisku na samolot do Polski. Sprawdź bezpośrednie loty do Polski, możliwości powrotu przez inne kraje lub skontaktuj się z Konsulem RP na miejscu. 

Przewóz osób przez Niemcy z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa jest dostępny tylko w przypadku podróży lotniczych i nieopuszczenia strefy tranzytowej lotniska (tj. z kraju NON-SCHENGEN do kraju NON-SCHENGEN). Oznacza to, że nie ma możliwości podróży samolotem, statkiem, pociągiem lub autobusem z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa przez Niemcy do Polski. Zakaz obowiązuje co najmniej do 29 lipca 2021 r.  

Osoby wracające przez Niemcy do Polski transportem indywidualnym z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa i przekraczające granicę niemiecką na której nie są prowadzone kontrole graniczne (np. z Belgią), powinny posiadać przy sobie negatywny wynik testu wykonanego najwcześniej 24h (testy PCR, LAMP, TMA - 72h) przed wjazdem do Niemiec. Osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy również powinny posiadać ze sobą negatywny wynik testu. 

Więcej w sekcji Tranzyt (przejazd) przez Niemcy

Czy mogę przejechać przez Niemcy w godzinach nocnych 22:00-5:00.

Co do zasady tak. Tylko w tych powiatach, gdzie wskaźnik zachorowań wynosi ponad 100 nowych przypadków w przeciągu 7 dni na 100 tys. mieszkańców obowiązuje zakaz opuszczania mieszkań w godz. 22:00-5:00. Opuszczanie mieszkania jest jednak dozwolone w przypadku posiadania ważnego powodu (np. wykonywanie pracy, w celu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia).

Podróż turystyczna (urlopowa) nie jest ważnym powodem do opuszczenia mieszkania. Jeżeli tranzyt przez Niemcy jest częścią wyjazdu turystycznego, to nie powinien się odbywać w godzinach nocnych.

Ostateczną decyzję, czy podany powód opuszczenia mieszkania w godzinach nocnych należy uznać za ważny, podejmuje funkcjonariusz w momencie przeprowadzanej kontroli.  

Wg informacji Instytutu Roberta Kocha (stan na 08.06.2021 r.) żaden z powiatów nie ma wskażnika powyżej 100. Aktualną sytuację epidemiologiczną na poziomie powiatów można śledzić na stronie Instytutu Roberta Kocha.

5. Zasady kwarantanny

Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 

To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. 

Osoba wjeżdżająca z obszaru ryzyka musi być przygotowana na poniesienie kosztów kwarantanny. Kwarantanna trwa co do zasady 10 dni, jednak w niektórych przypadkach kwarantanna może być przedłużana przez urząd ds. zdrorwia. 

Przeczytaj kolejne pytanie, co robić gdy otrzymałeś pozytywny wynik testu. 

Otrzymałem pozytywny wynik testu po przyjeździe do Niemiec. Czy mogę wrócić do Polski?

Osoba wjeżdżająca z obszaru ryzyka musi być przygotowana na poniesienie kosztów kwarantanny. Kwarantanna trwa co do zasady 10 dni, jednak w niektórych przypadkach kwarantanna może być przedłużana przez urząd ds. zdrorwia.

Jeżeli nie masz rodziny lub znajomych na terenie Niemiec, to skontaktuj się z organizacjami społecznymi w okolicy miejsca odbywania kwarantanny. O listę organizacji możesz poprosić w urzędzie gminy (dzielnicy) oraz w urzędzie ds. zdrowia. Wolontariusze mogą dostarczać Tobie zakupy (za zakupy musisz jednak zapłacić). W wielu regionach istnieje ponadto możliwość zamówienia zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu.  

Koszty kwarantanny związanej z podróżą musisz pokryć sam.

Pamiętaj, że pozytywny wynik testu jest automatycznie przekazywany do niemieckiego urzędu ds. zdrowia i oznacza kwarantannę.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe tylko za wcześniejszą zgodą właściwego urzędu ds. zdrowia. Dotyczy to również podróży powrotnej do kraju i kontynuowania samoizolacji w Polsce. Urząd ds. zdrowia może się zgodzić na taką podróż tylko, gdy w jego ocenie uda się wykluczyć ryzyko zakażenia innych osób. Transport musi się odbywać bez postojów i bez udziału osób trzecich (np. prywatny samochód). 

WAŻNE! Po przyjeździe do Polski poinformuj lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną, że otrzymałeś pozytywny wynik testu na koronawirusa będąc w Niemczech i kontynuuj samoizolację. Będziesz podlegał polskim przepisom dotyczącym kwarantanny. 

Łamanie przepisów dot. kwarantanny w NIemczech może wiązać się z karą administarcyjną wynoszącą nawet do 25 tys. EUR. 

Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?

Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu lub zlecić kwarantannę.

Jak uzyskać zwolnienie z wykonywania testu? 

Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku wykonywania testu, to takie zwolnienie możesz uzyskać tylko we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech.

Zapytanie do urzędu ds. zdrowia należy kierować w języku urzędowym w Niemczech tj. po niemiecku. 

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Niemczech nie występują w imieniu polskich obywateli o zwolnienie z kwarantann lub wykładnię niemieckich przepisów do niemieckich urzędów. 

6. Inne

Jakie kary grożą za łamanie przepisów dot. obowiązku testowania i kwarantanny?

Łamanie przepisów dotyczących kwarantanny może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą nawet do 25 000 EUR.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat testów i kwarantanny w Niemczech?

Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia oraz stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia

Nie znalazłam/-em tutaj odpowiedzi na moje pytanie. Co zrobić? 

Więcej informacji można znaleźć rónież na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia (język niemiecki) oraz stronach landów: Badenia-Wirtembergia, BawariaBerlin, Brandenburgia, Brema, Dolna SaksoniaHamburg, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Możesz również zwrócić się do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego na terenie Niemiec. Adresy mejlowe polskich placówek w Niemczech znajdziesz TUTAJ

Proszę mieć na uwadze, że polskie placówki dyplomatyczne przekazują informacje o obowiązującym prawie w kraju urzędowania, ale nie dokonują interpretacji miejscowych przepisów oraz nie wydają wiążących decyzji w tym aspekcie.

 

Kontrole graniczne

Przez cały czas obowiązywania obostrzeń władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Kontrole przy granicy z Polską mają charakter wyrywkowy. 

Regularne kontrole graniczne są prowadzone na granicach zewnętrznych tj. w portach morskich oraz lotniczych przy wjeździe do Niemiec spoza strefy Schengen. 

Wjazd do Polski

Informacje o aktualnych zasadach wjazdu do Polski można uzyskać:

Komunikat Straży Granicznej o warunkach kwarantanny i posiadania testu przy wjeździe do Polski od 30.03.2021 r. 

Kwestie pracownicze w Niemczech w czasie pandemii koronawirusa

Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, informacje w języku polskim o przysługujących prawach (w tym prawach pracowniczych) znajdziesz na stronach:

Informacje na temat praw pracowniczych można też znaleźć na stronie programu Uczciwa mobilność - Faire Mobilität ​​​​​​lub w związkach zawodowych.

Oddział związku zawodowego DGB w Saksonii prowadzi poradnictwo dla pracowników transgranicznych w języku polskim

Informacje krajów związkowych 

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

Brandenburgia

Brema

Dolna Saksonia

Hamburg

Hesja

Saara

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Nadrenia-Palatynat

Nadrenia Północna-Westfalia

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szlezwik-Holsztyn

Turyngia

Lokalne urzędy ds. zdrowia (Gesundheitsamt)

Urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt):
Urząd zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania w Niemczech można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha. Należy wpisać kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Informacje nt. koronawirusa w języku polskim są także dostępne na stronach federalnego Ministerstwa Zdrowia.

 

Treść tej strony jest aktualizowana na bieżąco od 12.03.2020 r.

Polskie placówki dyplomatyczne w Niemczech dokładają wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane informacje nie stanowią wykładni niemieckiego prawa i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Wykładni niemieckiego prawa mogą dokonywać tylko właściwe instytucje w Niemczech. 

Materiały

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 w Niemczech - informacje po polsku (źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)
Federalne Ministerstwo Zdrowia - informacje po polsku.pdf 0.32MB
Pytania z zakresu prawa pracy (źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)
Pytania z zakresu prawa pracy - 02.06.2020 .pdf 0.32MB
Informacja Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji - rekomendacje na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w następstwie ograniczeń kontaktów w czasie koronawirusa
Informacja Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji - rekomendacje na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w następstwie ograniczeń kontaktów w czasie koronawirusa.pdf 0.49MB
Informacja Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy wjeździe do Niemiec - j. angielski - 13 maja 2021 r.
Informacja Federalnego Ministerstwa Zdrowia przy wjeździe do Niemiec - j. angielski - 13 maja 2021 r..pdf 0.45MB